Hoppa till huvudinnehåll
Opinion & fakta

Kvinnliga akademiker blir sjuka av stress

Inför kvinnodagen har Saco gjort nya bearbetningar av siffror från Försäkringskassan. De visar att det är bland de kvinnliga akademikerna inom välfärden som stressrelaterade sjukskrivningar ökar mest, skriver Göran Arrius.

En rapport som Saco publicerade före jul, visar att sjukskrivningarna ökar snabbast bland akademiker och att det är de stressrelaterade diagnoserna som ökar mest. Nu kan vi visa att det är kvinnorna i välfärden som tar den största smällen. Hela 85 procent av alla akademiker som är sjukskrivna för reaktion på svår stress är kvinnor.

Sjukskrivningarna varierar över tid, men det är tydligt att kvinnorna konstant ligger på en högre nivå än männen. De kvinnliga akademikernas sjukskrivningar ökar snabbast av alla. Mellan 2010 och 2017 är ökningen 87 procent för den gruppen.

Helt färska siffor, som gäller samtliga utbildningsgrupper, visar att skillnaderna mellan könen består. Just nu är nästan fyra gånger fler kvinnor än män sjukskrivna på grund av sjukdomar orsakade av stress.

Det är i offentlig sektor som problemen är störst och orsakerna är ofta hög arbetsbelastning utan möjlighet till återhämtning, stor personalbrist och alltför många medarbetare på varje chef. Dessutom tar fortfarande kvinnor ett större ansvar för hem och familj.

De dåliga arbetsvillkoren i välfärden är inte bara ett problem för de kvinnor som jobbar där. Det är också ett samhällsproblem. Under pandemin har det blivit skrämmande tydligt hur otillräckliga Sveriges resurser inom sjukvården är. Brist på välutbildad personal är den viktigaste förklaringen. Det gäller inte bara sjukvården utan stora delar av offentlig sektor.

Arbetsgivarna inom kommuner och regioner har ett stort ansvar att förhindra ohälsosam arbetsbelastning som leder till att människor hamnar i långa sjukskrivningar. Men politikerna måste också ge chefer inom välfärden bättre förutsättningar och resurser att skapa goda arbetsvillkor för dem som arbetar där.

Arbetsmarknads- och jämställdhetsminister Eva Nordmark har i regeringens arbetsmiljöstrategi uttryckligen lovat att stärka arbetsmiljön i kvinnodominerade sektorer. Nu är det dags att agera.

Därför kräver Saco att:

  • arbetsgivarna arbetar mer aktivt med det systematiska arbetsmiljöarbetet
  • arbetsgivarna använder OSA-föreskrifterna (organisatorisk och social arbetsmiljö) mer förebyggande och som en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet
  • chefer inom välfärden ges bättre förutsättningar att förbättra arbetsmiljön
  • kvinnor och män ges möjligheter att göra karriär på samma villkor

Ingen ska behöva säga upp sig från sitt jobb på grund av dålig arbetsmiljö. Men vi kan idag se att det är just det som händer. Allt för många av välfärdens akademiker har valt att lämna de yrken som de är utbildade till för att värna sin hälsa och undvika sjukskrivning.

Hur ska vi kunna locka dagens unga att ta ett jobb som barnmorska, lärare, läkare, fysioterapeut, arbetsterapeut, psykolog eller socialsekreterare när arbetsvillkoren gör personalen sjuk samtidigt som lönerna också släpar efter?

Kommer kvinnor att fortsätta att utbilda sig och stanna kvar inom dessa yrken, trots dålig arbetsmiljö och lägre lön? Det tror inte jag. Därför är det nu hög tid att göra jobben i välfärden attraktiva och arbetsmarknaden jämställd.

Göran Arrius
Ordförande Saco

Debattartikel publicerad i Dagens Arena, 08/03/2022. 

 

Publicerad: 2022-03-08

Senast uppdaterad: 2022-03-08

Ämne:
Arbetsmiljö
Dela artikeln