Hoppa till huvudinnehåll
Opinion & fakta

Forskare flyttar om deras familjer inte får invandra

Forskare måste kunna ta hit sina familjer. Annars riskerar Sverige att förlora ledande forskare, skriver Göran Arrius, Saco, och Sanna Wolk, Sulf.

Sverige är inte längre ett attraktivt forskarland för utländska doktorander och forskare. Nu vill regeringen skärpa anhöriginvandringen och begränsa för forskarnas familjemedlemmar att komma till Sverige, vilket leder till att ännu fler forskare ratar Sverige. 

Samtidigt har regeringen och SD deklarerat i Tidöavtalet att reglerna för utländska forskares uppehållstillstånd ska förbättras. Regeringen signalerar helt enkelt att Sverige vill ha den högkvalificerade forskaren, men inte forskarens familj.

Svårigheterna att få uppehållstillstånd innebär att Sverige får svårare att attrahera kvalificerade forskare från länder utanför EU. Till och med forskare som är svenska medborgare lämnar Sverige. 

Flyttar anslagen

Ett exempel är en framstående forskare med stora EU-anslag som valt att flytta både anslagen och sin familj till annat land. Forskarens partner doktorerar i Sverige och har inte fått permanent uppehållstillstånd som tredjelandsmedborgare. 

Som doktorand har man en tidsbegränsad anställning om fyra år. Tidigare räckte det att make/maka hade fast tjänst, men det är ändrat sedan år 2021. Eftersom forskarfamiljen har barn söker de stabilitet och flyttar därför till ett land där de båda kan antingen bli medborgare eller få permanent uppehållstillstånd.

Redan sommaren 2021 blev det svårare att få permanent uppehållstillstånd. Det slog direkt mot forskare från länder utanför EU som ville arbeta på svenska universitet och företag. Inget av riksdagens partier kan helt smita undan sitt ansvar för de negativa konsekvenser som ändrade regler i utlänningslagen innebar för forskare från länder utanför EU. 

Om regeringen och SD nu vill förbättra villkoren för utländska forskare, vilket de skriver i Tidöavtalet, menar vi att det är kontraproduktivt att försämra för forskarnas familjemedlemmar.

Sedan lagändringen för 1,5 år sedan visar Universitetskanslerämbetets statistik att vi har en nedgående trend och färre högkvalificerade utländska forskare söker sig till Sverige. Vi ser också att andra länder välkomnar både forskarna och deras familjer för att stärka ländernas konkurrenskraft på den globala marknaden. 

Nu är tonen en annan och liberalen Mats Persson, tillika utbildningsminister, säger att han ”skäms” när Sverige ”kastar ut de smartaste människorna från vårt land”

Det är bra att utbildningsminister Mats Persson ser att vi avskräcker forskare från länder utanför EU. Men med skärpt anhöriginvandring kommer än fler utländska forskare tvingas ge upp tanken på att forska i Sverige. För vem vill bo och forska i ett land där familjen inte är välkommen? 

Inte rätt väg

Det här är inte rätt väg om Sverige ska vara en världsledande forskningsnation. Så det är bra att utbildningsminister Mats Persson skäms och vi uppmanar regeringen att agera snabbt. För prat har vi hört länge! 

Om regeringen och SD nu vill förbättra villkoren för utländska forskare, vilket de skriver i Tidöavtalet, menar vi att det är kontraproduktivt att försämra för forskarnas familjemedlemmar. Att inte göra om misstagen från 2021 bör vara ett minimikrav för att attrahera och behålla kompetens från andra länder. 

Visserligen har regeringen signalerat att de ska ändra i utlänningslagen, men det tar 1,5–2 år att ändra lagen. Och redan nu kan regeringen underlätta för utländska forskare att söka sig till Sverige. Det kan ske genom en ändring i utlänningsförordningen och det kan göras på några månader. 

Vem gillar skam? 

Att ändra utlänningsförordningen är ett enkelt sätt för utbildningsministern att sluta skämmas. För vem vill gå omkring med skam? Vid en förordningsändring ska inte bara forskares uppehållstillstånd adresseras, utan också deras familjemedlemmar. Det är faktiskt anmärkningsvärt att regeringen inte ser att saker och ting hör ihop. 

Regeringens iver att strama åt viss invandring riskerar att förhindra annan invandring – som regeringen säger sig vilja ha! Sverige som kunskapsnation har inte råd att misstagen från 2021 upprepas för utländska forskare och deras familjer. Det hämmar forskningen och landets konkurrenskraft. 

Göran Arrius
ordförande Saco

Sanna Wolk
ordförande Sveriges universitetslärare och forskare, Sulf

Publicerad: 2023-03-13

Senast uppdaterad: 2023-03-14

Ämne:
Arbetsmarknad,
Forskning,
Internationellt
Dela artikeln