Hoppa till huvudinnehåll
Opinion & fakta

Politisering försämrar forskningen

Beslutet att förkorta mandatperioden för de nyutnämnda ledamöterna i universitetsstyrelserna från tre år till 17 månader hotar den akademiska friheten. Om tilliten brister och akademin alltmer politiseras kommer forskningen och den högre utbildningens kvalitet försämras. Det skriver Sacos ordförande Göran Arrius.

Debatten har rasat sedan utbildningsminister Mats Persson gick ut med att av säkerhetspolitiska skäl halvera mandatperioden för de nyutnämnda ledamöterna i universitetsstyrelserna från tre år till 17 månader. Många ställer sig väldigt undrande och spekulationerna om dess egentliga anledningar florerar stort. Gemensamt för samtliga invändningar är att det hotar den akademiska friheten.

Saco ser med stor oro på att universitetsstyrelser utses på fel grunder och att politiseringen av akademin ökar.

Saco ser med stor oro på att universitetsstyrelser utses på fel grunder och att politiseringen av akademin ökar. Regeringens tilltag bryter inte bara mot en konstitutionell ordning om hur ledamöter i universitetsstyrelserna ses ut, det bryter också mot det tillitskontrakt som har varit normgivande mellan politiken och akademin. Det blir mycket tydligt när 37 rektorer på landets högskolor och universitet i en gemensam skrivelse vänder sig emot regeringsbeslutet. Särskilt då Försvarshögskolans rektor, som bör vara mest lämpad att bedöma de säkerhetspolitiska skälen, är bland de undertecknade.

Att skydda de akademiska professionerna från all form av inskränkningar i yrkesutövandet utifrån kunskapsbaserade och yrkesetiska aspekter är en viktig aspekt i den akademiska friheten för Saco. Kärnan i våra medlemmars professioner är att de vilar på en vetenskaplig grund och en beprövad erfarenhet – en yrkesintegritet och stolthet som är en central del i upprätthållandet av många samhällsfunktioner. Gemensamt för Sacos medlemmar är att värna en utbildning och forskning fri från begränsningar som hindrar kunskapsutvecklingen för våra professioner. Här behövs bättre skyddsräcken som faktiskt skyddar den akademiska friheten, exempelvis en god forskningsfinansiering och trygga anställningar.

Den akademiska friheten är en viktig grundpelare i upprätthållandet av vår demokrati. Det finns en tydlig koppling mellan en alltmer hämmad akademisk frihet i länder där krympande demokratiska styrelseskick har införts. Sverige sticker redan ut i internationella jämförelser när det gäller den politiska styrningen av akademin, inte minst eftersom våra universitet och högskolor formellt är en del av den offentliga organisationen av förvaltningsmyndigheter. Till vårt försvar för en stark politisering är den respekt i tillitskontraktet som funnits mellan politiken och akademin. Regeringsbeslutet om halverad mandatperiod för universitetsstyrelserna blottlägger tyvärr denna institutionella sårbarhet som finns i den högre utbildningen och forskningen.

Tilliten mellan akademin och statsmakterna är en grundläggande förutsättning för att bygga en stark kunskapsnation. Vi uppmanar därför utbildningsministern att ta bladet från munnen och bemöta den massiva kritiken på mer sakliga grunder. Låt oss ha en ärlig och öppen dialog i sann demokratisk anda, så att tillitskontraktet mellan akademin och politiken kan upprätthållas.

Saco vill se tre insatser:

  1. Återupprätta tillitskontraktet genom att låta mandatperioden för styrelseledamöterna återgå till ordinarie tre år.

  2. De säkerhetspolitiska aspekterna för forskning och högre utbildning är en viktig och högprioriterad fråga. Varför vänta? Genomför nödvändiga förändringar i verksamheterna redan nu och förse lärosätena med de verktyg som behövs för att höja säkerheten.

  3. Tillsätt en utredning om hur man kan skydda den akademiska friheten och lärosätenas oberoende ställning ytterligare i lagstiftning, i forskningsfinansieringen, i anställningarna och arbetsvillkoren.

Om tilliten brister och akademin alltmer politiseras kommer forskningen och den högre utbildningens kvalitet försämras, vilket slår mot kunskapssamhället Sverige.

Göran Arrius, ordförande Saco

 

Artikeln publicerades också i Dagens arena 230515

Publicerad: 2023-05-15

Senast uppdaterad: 2023-05-15

Ämne:
Forskning
Dela sidan