Hoppa till huvudinnehåll
Opinion & fakta

Oacceptabelt att omställningspengar fryser inne

Över en halv miljard kronor avsatta till omställning kommer att frysa inne när regeringen vägrar finansiera CSN tillräckligt. Det är orimligt resursslöseri. Vi kräver att regeringen ger CSN ytterligare 50 miljoner kronor för handläggning av omställningsstudiestödet, skriver Göran Arrius och Hedvig Modin, Saco.

Omställningsstudiestödet har blivit omåttligt populärt, vilket vittnar om det stora behovet av omställning och kompetensutveckling – inte minst som följd av teknikutvecklingen och den gröna omställningen. Totalt har nu närmare 37 500 personer sökt stödet, men tyvärr har bara 30 procent fått ett beslut. Hittills har CSN hunnit fatta knappt 11 100 beslut, varav 1952 har beviljats stöd. Det är ytterst få i förhållande till hur många som har ansökt.

Det är katastrofalt illa och ett enormt slöseri.

CSN har begärt närmare 50 miljoner extra för att kunna anställa fler handläggare och snabba på hanteringen. Pengar som dessvärre lyste med sin frånvaro i vårbudgeten. Enligt CSN innebär detta att 600 miljoner kronor nu kommer att frysa inne för att man inte förmår hantera alla ansökningar med rådande resurser. Det handlar om nästan hälften av pengarna som är avsatta för omställningsstudiestödet 2023. Det är katastrofalt illa och ett enormt slöseri av den potential som omställningsstudiestödet har att stävja den stora kompetensbrist som råder på arbetsmarknaden. 

CSN rullar inte tummarna
Utbildningsminister Mats Persson säger i ett inslag i Ekot att regeringens lösning på den långa handläggningstiden istället är att ge ett uppdrag till CSN om att omdirigera personal. Om det är så att det finns medarbetare på CSN som i dagsläget sitter och rullar tummarna, så skulle det kunna vara en rimlig lösning. Vi har dock svårt att se att så är fallet, och det är naivt att tro att detta inte skulle påverka CSN:s övriga arbete på ett negativt sätt. Därför bör resurser tillsättas snarast så att CSN kan snabba på handläggningen och utbetalningen. Men även till att förbättra sin uppföljning och till att utbilda sin personal för att säkerställa att bedömningarna sker korrekt.

CSN gör felaktiga bedömningar
I dagsläget är det svårt att följa upp hur omställningsstudiestödet har landat, då den statistik som CSN publicerar är knapphändig. Genom överklaganden av beslut ser vi att CSN – och överklagandenämnden – gör bedömningar som är direkt felaktiga i förhållande till hur den överenskommelse ser ut som ligger till grund för reformen. Det finns exempel där sökande nekas omställningsstudiestöd med hänvisning till att personen redan idag arbetar inom ett arbetsområde där det råder och förväntas fortsätta råda tydlig brist på arbetskraft. Det är oroväckande och direkt felaktigt. Som stödet är utformat ska det ges för studier som stärker individens ställning på arbetsmarknaden, med beaktande av arbetsmarknadens behov. Men fokus i bedömningen ska vara på det nya arbetsområde som utbildningen riktas mot, inte på det individen redan befinner sig inom.

I de fall någon inom ett bristyrke vill byta inriktning eller bransch ska de ges möjlighet till detta, förutsatt att det är mot ett område där det också finns behov av arbetskraft.

Att tvinga någon kvar i ett yrke är ingen rimlig lösning för att råda bot på arbetskraftsbrist. Det är otroligt viktigt att CSN uppmärksammas på denna grundläggande missuppfattning.

Möjlighet att utvecklas och eventuellt byta bana under yrkeslivet kan minska risken för stress, depression och utbrändhet och öka chanserna till ett långt och hållbart arbetsliv

Kräver resurser och att stödet beviljas korrekt
Det finns stor potential i omställningsstudiestödet. Samhället står inför stora utmaningar med kompetensbrist inom flera sektorer, till följd av bl.a. den digitala och teknologiska utvecklingen samt den gröna omställningen.

Omställningsstudiestödet ska förbättra kompetensförsörjningen och rörligheten på arbetsmarknaden för att kunna möta framtidens behov. Men för att det ska vara möjligt måste CSN få rätt förutsättningar att hantera den stora mängden ansökningar, bedöma dessa korrekt och snabba på utbetalningarna. För det krävs ytterligare resurser. Ska omställningsstudiestödet ha den effekt det har potentialen att ha, måste grunden vara på plats! 

Saco kräver att:

  • Regeringen tillsätter de 50 miljoner som CSN har begärt för att klara handläggningen av omställningsstudiestödet
  • Regeringen tillsätter resurser till högskolan för livslångt lärande
  • Regelverket kring bedömningen om vem som ska beviljas stödet tillämpas korrekt i enighet med överenskommelsen

Göran Arrius, ordförande Saco
Hedvig Modin, utredare, Saco

 

Publicerad: 2023-04-21

Senast uppdaterad: 2023-04-21

Ämne:
EU,
Utbildning
Dela sidan