Hoppa till huvudinnehåll
Opinion & fakta

Sacos program om ett starkare EU

Ett starkt och enat EU är viktigt. Sverige måste öppna upp för fördjupat samarbete på det ekonomiska området. Idag på Europadagen presenterar Saco ett handlingsprogram för ett starkare EU.

Sverige firar snart trettio år som medlem i EU och det svenska folket är positiva till medlemskapet. Trots det är europapolitiken inte högt på den inhemska politiska dagordningen. Det är beklagligt. Med krig i Europa är EU viktigare än någonsin.

Idag på Europadagen uppmärksammas EU:s framgångar, med rätta. Samarbetet började på 50-talet som ett fredsprojekt med sex länder och få gemensamma politikområden. Nu är det 27 medlemsländer med fri rörlighet för arbetskraft och kapital och gemensam politik på olika områden. Det är positivt och en del politik har vuxit fram ur krishantering.

Finans-och eurokrisen runt 2010 gjorde att euroländerna tog fram ekonomiska resurser för att hjälpa länder i kris. Under Covidpandemin enades medlemsländerna för första gången om gemensamma finanspolitiska medel. Återhämtningsplanen, som även kallas NextGenerationEU, omfattar drygt 800 miljarder euro.

Ukrainakriget med efterföljande energikris formar just nu samarbetet. Rysslands anfallskrig drabbar Ukraina hårt, men är samtidigt en attack på alla fria och demokratiska stater! EU har en viktig roll i att samordna stödinsatser. Samtidigt måste EU skynda på klimatomställningen, stärka säkerheten och trygga energiförsörjningen. Gemensamma problem som kräver mer resurser.

Därför måste EU-samarbetet stärkas och fördjupas på flera sätt. Saco ser att flera konkreta åtgärder kan vidtas, till exempel skynda på arbetet med att genomföra en gemensam lägsta bolagsbeskattning för större företag och tillåta länder att öka de offentliga utgifterna för att satsa på klimat- och energiomställning. EU måste ha mer egna medel.

Sverige bör ha en mindre återhållsam hållning och öppna för fördjupat samarbete. Vi ser också ett starkt behov av att hålla hårt i de grundläggande demokratiska principerna. Den politiska utvecklingen under 2000-talet visar att demokratiska fri- och rättigheter inte kan tas för givna. EU måste agera starkt när demokratiska rättigheter hotas eller åsidosätts.

För att bidra till att EU-samarbetet utvecklas har Saco tagit fram ett program för ett ekonomiskt starkare EU.

Fyra viktiga punkter är: 

  • Medlemsländer bör tillåtas att tillfälligt öka de offentliga utgifterna för satsningar på bland annat klimat- och energiomställning

  • Ekonomiska medel ska gå till länder som fullt ut lever upp till rättsstatsprincipen. Stöd bör dras in om länder bryter mot demokratiska- och mänskliga rättigheter.

  • Euroländer ska kunna gå framåt i snabbare takt

  • EU bör ha mer egna medel

Utmaningarna i Europa och världen är många och svåra. Sverige måste gemensamt med andra medlemsstater formulera målsättningar för EU:s utveckling och delta aktivt och konstruktivt i genomförandet. EU är inte ”de” utan ”vi”. Det är dags att visa det i handling.

Göran Arrius, ordförande Saco
Håkan Regner, chefsekonom Saco

 

Debattartikeln är också publicerad i Arbetet den 9 maj 2023 

Publicerad: 2023-05-09

Senast uppdaterad: 2023-05-09

Ämne:
EU
Dela sidan