Hoppa till huvudinnehåll
Opinion & fakta

Sveriges akademiker underkänner klimatpolitiken

Åtta av tio akademiker vill ha en tuffare klimatpolitik, visar Sacos nya Novus-undersökning. Det borde Sveriges politiker ta till sig. Låt forskningen genomsyra klimatpolitiken och öka takten i den gröna omställningen – klimatet är en ödesfråga!

Sommaren har präglats av extremväder och flera globala värmerekord. Bland akademiker står klimatfrågan högt upp på den politiska agendan, visar en ny undersökning som Saco genomfört tillsammans med Novus Opinion. Närmare nio av tio akademiker tycker att klimatfrågorna är viktiga och sju av tio är oroliga för klimatförändringarna. Och oron är befogad. FN:s klimatpanel IPCC fastlår i sin senaste rapport att vi står inför aldrig tidigare skådade konsekvenser och kraftfull handling behövs fort. Politikerna vet vad som krävs – nu behöver åtgärderna skalas upp och genomföras.

Hela åtta av tio akademiker vill ha en tuffare klimatpolitik, visar Sacos undersökning. Endast en av tio tycker att politiken gör tillräckligt för klimatet, och mer än åtta av tio upplever att politiken skulle kunna bidra mer. Det är ett underkännande av regeringens klimatpolitik och en skarp signal om att en mer offensiv sådan efterfrågas. Undersökningen visar dessutom att sju av tio akademiker anser det vara viktigt att arbetsgivaren arbetar med klimatfrågor. Budskapet är tydligt: såväl politiker som arbetsgivare måste göra mer för att öka takten i den gröna omställningen. Arbetsgivare behöver ta ett större ansvar inte minst för att kunna attrahera högkvalificerad arbetskraft.

Facken har en viktig roll i att främja klimatvänliga jobb med goda arbetsvillkor, då klimatomställningen förändrar arbetsmarknaden i grunden. För att bidra till en grön omställning och ställa krav på bättre klimatpolitik har Sacofederationen gemensamt tagit fram klimatpolitiska ståndpunkter. Ett viktigt budskap är att regeringen måste bedriva en vetenskapligt underbyggd miljö- och klimatpolitik. Forskning bör utgöra grunden i alla politiska beslut. Detta görs inte i tillräcklig utsträckning idag. Det senaste året har vi sett ett flertal stora upprop från forskarvärlden om att Sverige tappat fart i omställningen, ökat takten i utsläppen och att regeringen ignorerar forskningen om hur klimatkrisen bör hanteras. Det är ytterst oroande.

Dessutom behöver den gröna kompetensen säkras genom hela utbildningskedjan. De akademiska professionerna spelar en viktig roll när exempelvis industrier måste ställa om, ny teknik tas fram och forskningen ska ligga till grund för utvecklingen. Jobb kommer att försvinna och nya komma till och där behöver vi säkerställa att arbetstagare får möjlighet till bra utbildning och kompentensutveckling. Samtidigt bromsar regeringen upp omställningen genom att inte ge rätt förutsättningar för exempelvis det omställningsstudiestöd som ska underlätta för fler att kompetensutvecklas och ställa om under arbetslivet. Det är minst sagt anmärkningsvärt i den situation vi befinner oss i.

Som ordförande för Sverige akademiker vill jag uppmana regeringen och Sveriges klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari att lyssna på forskarna. Ta klimatkrisen på allvar. Bedriv en vetenskapligt underbyggd miljö- och klimatpolitik. Och ge Sveriges akademiker förutsättningar att bidra till den gröna omställningen!

Sacofederationen kräver bl a att regeringen ska:

  • Bedriva en vetenskapligt underbyggd miljö- och klimatpolitik.
  • Använda ekonomiska styrmedel för att minska klimatpåverkan.
  • Stödja forskning och utveckling inom den gröna omställningen.
  • Säkra en driftsäker och fossilfri energiförsörjning.
  • Säkra nödvändig kompetens för en grön omställning och hållbara jobb, bl a genom långsiktig finansiering av omställningsstudiestödet.
  • Använda arbetsmarknadens parter för samverkan och löpande dialog.

Göran Arrius, ordförande Saco

 

Artikeln är också också publicerad i Aktuell hållbarhet 

Publicerad: 2023-09-06

Senast uppdaterad: 2023-09-06

Ämne:
Klimat
Dela sidan