Hoppa till huvudinnehåll
Opinion & fakta

Forskning för tillväxt och demokrati behövs mer än någonsin

Trygga anställningar, god arbetsmiljö fri från hot, hat och trakasserier samt en etikprövning som inte hämmar den fria forskningen – så bör fokus för forskningspolitiken se ut. Att fritt kunna väja forskningsfråga, undervisa och sprida forskningsresultaten är viktigare än någonsin, skriver Saco inför den forskningspolitiska propositionen.

Göran Arrius, ordförande Saco och Laila Abdallah, utredare Saco. Foto: Knut Capra Pedersen.

Flera krig härjar runtom i världen och skapar en global instabilitet. De geopolitiska konflikterna ger dessutom grogrund för vilseledande information i olika digitala forum.  Utvecklingen av Artificiell Intelligens innebär dessutom att vi befinner oss i början av en digital revolution. Trots FN:s globala mål för hållbar utveckling och olika handlingsplaner är det långt kvar till att en grön och digital omställning kan bli verklighet.

Forskning och innovation, och förmågan att omsätta kunskapsutvecklingen i praktiskt kunnande, är hörnstenar för en hållbar tillväxt med starka demokratier – och vi behöver det mer än någonsin nu.

I takt med att populismen vinner allt större terräng och omvandlar länder till autokratiska stater, undermineras och ifrågasätts den vetenskapliga kunskapen. Och där det sker en nedmontering av demokratier, där hämmas den akademiska friheten. Det är en samhällsutveckling som är oroväckande, inte bara för att det minskar utrymmet för medborgarna att utöva sina demokratiska rättigheter, utan också för att det hämmar forskning och innovation.

För Saco finns lösningarna i de traditionellt fackliga frågorna. Forskares och lärares möjligheter att, fritt från politisk, religiös eller ekonomisk påverkan, kunna välja forskningsfråga, undervisa och sprida forskningsresultaten är oerhört central. Därför måste forskningspolitiken nu fokusera på att trygga anställningarna på landets lärosäten, säkerställa att personalen har en god arbetsmiljö som är fri från hot, hat och trakasserier samt att det finns en etikprövning som inte hämmar den fria forskningen.

För att svensk forskning ska kunna generera innovation och tillväxt behövs en nationell forskningsstrategi som kan möta stora samhällsutmaningar och mångsidiga perspektiv på arbetsmarknad och industri. Genom att exempelvis stärka stödet för kombinationstjänster inom såväl privat som offentlig forskning kan regeringen aktivt stimulera och stötta strategiska satsningar.

I OECD-rapporten Public research funding in Sweden: optimising the system in response to multiple demands (2023) tydliggörs flera problem med svensk forskningsfinansiering. Mest illavarslande är att det idag inte finns tillräckliga incitament för ett större risktagande i svensk forskning , vilket krävs för att bryta ny mark. Forskningen riskerar att ”gå i stå” på grund av en splittrad finansieringsinfrastruktur.

En ökad andel av forskningsresurserna till lärosätena och färre statliga forskningsfinansiärer skulle skapa bättre förutsättningar för forskarna att våga ta höjd för mer oprövade forskningsfrågor. Ett förslag om att förenkla och konsolidera den fragmenterade statliga finansieringen genom att minska antalet finansieringsorgan  ligger redan på bordet – den så kallade Fofin-utredningen. Saco hoppas att regeringen tar till sig förslaget i arbetet med nästa års forskningsproposition.

För att åstadkomma dessa förändringar behövs en politisk långsiktighet som ser bortom politiska mandatperioder. Flera avgörande insatser krävs för att stärka forskningens organisering och finansiering. För Saco är därför följande fem punkter  särskild prioritet:

  1. Akademisk frihet är avgörande för demokratiska samhällen och därför måste lärosätenas autonomi värnas, även i tider av säkerhetspolitiska utmaningar.

  2. En sammanhållen utbildnings- och forskningspolitik skapar goda förutsättningar för kvalitet i utbildning och forskning, och gynnar kompetensförsörjningen.

  3. En långsiktigt hållbar forskningspolitik med höjda basanslag till lärosätena skapar trygga villkor för forskningen och höjer kvaliteten.

  4. Trygga anställningar och en god arbetsmiljö för forskare krävs för en robust forskning och för att attrahera nya generationer forskare.

  5. God samverkan mellan forskning och omgivande samhälle behöver stärkas genom ökade resurser till samverkanstöd och en utbyggd forskningskommunikation.

För Saco och våra förbund, som samlar närmare en miljon arbetstagare inom olika akademiska professioner, är våra medlemmars yrkeskunskaper kärnan i vårt fackliga arbete. Gemensamt för våra yrkeskunskaper är att de vilar på vetenskaplig kunskap och beprövad erfarenhet – en akademisk kunskap som är framforskad under många århundranden.

Denna yrkesintegritet och yrkesstolthet utgör ett viktigt nav för att upprätthålla många samhällsfunktioner. Centralt för oss är att värna utbildning och forskning som är fri från begränsningar som kan hindra kunskapsutvecklingen av våra professioner och för de demokratiska värdena i vårt samhälle i stort.

Göran Arrius, ordförande Saco
Laila Abdallah, utredare Saco

Debattartikeln är publicerad i tidningen Curie 23/1-24.

Publicerad: 2024-01-24

Senast uppdaterad: 2024-01-31

Ämne:
Demokrati,
Forskning
Dela sidan