Individuella biljetter

Skapa gratis konto i Sacomässan.se och få fri tillgång till våra event

till registreringen

Sacomässan.se - alltid tillgänglig

Sacomässan.se är en digital studievalsportal där du hittar det mesta du behöver för studievalet - utställare inom yrke och utbildning i både Sverige och utlandet, inspirerande inspelade föreläsningar och Min sida för din personliga studievalsplanering. Använd den för att planera mässbesöket, som guide när du är där och för att följa upp dina intryck längre fram i vår.