Gör först en plan

Gör en plan för mässbesöket. Du kan göra det grundligt eller snabbt, det beror på vad du behöver och hur väl du vet vad du vill.