Utställarlistor 2018

Uppdateras med 2019 års utställare efter sommaren

Sökbarhet via utbildning

Våra utställarlistor hämtar utbildningar från den nationella utbildningsdatabasen SUSANavet/EMIL som används av bl..Antagning.se. Ni som representerar en svensk utbildning kommer vara sökbara utifrån de utbildningsprogram ni har lagt in för utbildningstillfället hösten 2019.

Vi importerade utbildningstillfällen för 2019 från SUSANavet/EMIL 22 september för att ni ska se vad ert lärosäte har lagt in fram till nu.

De utbildningsprogram för hösten 2019 som har lagts till i EMIL blir automatiskt kopplade till till er som utställare och ger träff vid sökning på utbildningen/intresseområdet. Ni kommer att kunna göra en egen import via er adminsida efter detta om ni önskar. 

Det finns även möjlighet att lägga till utbildningarna manuellt via er utställar-adminsida, men det är betydligt mera tidskrävande.

Vad är EMIL?

Läs om EMIL och uppdateringen i ABC för utställare under rubriken EMIL.