Utställarlistor 2019

Hittills anmälda utställare

Sökbarhet via utbildning

Våra utställarlistor hämtar utbildningsprogram från den nationella utbildningsdatabasen SUSANavet/EMIL som används av bl.a..Antagning.se för att besökarna ska kunna söka fram utställare utifrån utbildning.

Eftersom många utbildningsanordnare har svårt att hinna uppdatera programmen för det kommande läsåret finns nu möjligheten för er att välja att importera antingen pågående program eller kommande läsårs program. Ni gör detta med en knapp på er adminsida för mässappen. Det kommer att framgå i träfflistan vilket läsår som avses. På det här sättet kan vi ge besökarna en mycket bättre bild av utbudet.

Det finns även möjlighet att lägga till utbildningarna manuellt via er utställar-adminsida, men det är betydligt mera tidskrävande.

Vad är EMIL?

Läs om EMIL och uppdateringen i ABC för utställare under rubriken EMIL.