LÖRDAG 13 NOVEMBER - SÖNDAG 14 NOVEMBER

Styrelsemöte 3

Saco studentråds styrelse sammanträder.