TORSDAG 19 MAJ

Panelsamtal: Har studenter råd att vara sjuka?

12:15 - 13:00

Studenter är överrepresenterade när det kommer till psykisk ohälsa, och ekonomisk osäkerhet är en bidragande faktor. Delvis eftersom det kan bli dyrt att vara sjuk. Har studenter ekonomiska förutsättningar att vara sjuka? Välkommen till ett livesänt lunchseminarium från Sveriges förenade studentkårer och Saco studentråd!

HAR STUDENTER RÅD ATT VARA SJUKA?
Studenter kan i praktiken inte vara deltidssjukskrivna, till skillnad från personer som arbetar, är arbetslösa eller föräldralediga. En deltidssjukskriven student kan vanligtvis bara få studiemedel för den tid den studerar, och inte ersättning för den tid den är sjukskriven. Studenter har också ovanligt lång karenstid och kan först efter 30 dagar få lånedelen avskriven i studiemedlet.

Har studenter ekonomiska förutsättningar att vara sjuka? Vilken roll har trygghetssystemen för att motverka den psykiska ohälsan bland studenter?

Välkommen till ett livesänt lunchseminarium från Sveriges förenade studentkårer och Saco studentråd.
 
Panel:
Dolores Fors, vice ordförande Uppsala studentkår
Björn Petersson (S), riksdagsledamot i socialförsäkringsutkottet.
Angelica Börjesson, universitetslektor på Högskolan i Borås
Carin Nyman, forskare på Karolinska Institutet.
Moderator: Albert Ohlin, ordförande Saco studentråd