MÅNDAG 1 JANUARI

Studentsamordnarträff

00:00 - 01:00 Sacokansliet, Lilla Nygatan 14

Saco studentråd bjuder in till studentsamordnarträff!

Tid och dagordning fastställs efter anmälningar kommit in. Vi kommer vara på Sacokansliet och det kommer bjudas på fika!

Studentsamordnarträff

Önskemål om tid för träff
Ett fel inträffade när CAPTCHA-bilden skulle hämtas