TORSDAG 11 MARS

Presidieråd - Digitala kanaler

19:00 - 20:00 Digitalt via teams

Kallelse skickas ut 4 veckor innan till presidierna.

Ta chansen och fördjupa dina kunskaper om digitala kanaler med Sacos egen expert på sociala medier Agnes Hedin.

Efter den utveckling som Coronapandemin har så kommer vi att kalla till ett digitalt presidieråd och medlemsråd. Vi kommer dela upp medlemsrådet och presidierådet på två olika tillfällen. Presidieråden riktar sig till vice eller ordförande inom studentsektionerna och medlemsråden är öppna för alla medlemmar.

På agenda för presidierådet kommer ämnet att vara hur man kan arbeta med sina sociala medier. Ni kan förvänta er att få kännedom om verktyg som ni kan plocka med er hem till era styrelser och hur ni kan bli riktigt vassa för att lyfta er opinionsbildning.