ONSDAG 17 MARS

Överlämningskväll - att slippa uppfinna hjulet på nytt?

18:00 - 19:00 Digitalt via teams

Lär dig mer om styrelseöverlämningar!

I slutet av varje mandatperiod står studentsektionerna inför samma utmaning; att föra vidare kunskaper till nästkommande styrelse. När en ny styrelse väljs är det bra om det sker en genomtänkt överlämning. Överlämningen innebär att avgående styrelse ger nödvändig information till tillträdande styrelse, så att inget går förlorat i övergången.

Vi bjuder nu in till en diskussionskväll där alla studentsektioner kan dela med sig av tankar, tips och idéer kring överlämning. Vad har gjorts tidigare i er studentsektion som har varit lyckat? Hur planerar ni att göra kommande överlämning? Förhoppningen är att vi kan lära oss av varandra för att skapa en så bra överlämning som möjligt!

Kalenderinbjudan med länk till mötet har skickats till era presidiers ordförande mail samt till verksamma studentsamordnare.

Hoppas vi ses där!