TORSDAG 19 NOVEMBER

Presidieråd

19:00 - 20:00 Teams möte

Presidieråden riktar sig till vice eller ordförande eventuellt kassör inom studentsektionerna. På denna träff kommer vi att behandla ämnet opinionsbildning tillsammans med föreläsaren Lisa Gemmel.

Presidieråd med Saco Studentråd

Efter den utveckling som Coronapandemin har så kommer vi att kalla ett digitalt presidieråd och medlemsråd. Vi kommer dela upp medlemsrådet och presidierådet på två olika tillfällen. Presidieråden riktar sig till vice eller ordförande inom studentsektionerna och medlemsråden är öppna för alla medlemmar.

Agenda Presidieråd

19:00-19:15 Presentationsrunda
19:15 -19:45 Opinionsbildning
Föreläsning och diskussion om opinionsbildning av Lisa Gemmel tidigare Saco studentråd ordförande och numera frilansande skribent samt verksamhetsutvecklare.

Denna föreläsning kommer att kopplas till den fackliga akademin som vi kommer släppa under hösten. Mer info kommer under mötet.

19:45 -20:00 Frågor & avslutning

Kalenderinbjudan för tillgång till mötet har skickats till era presidier.

Hoppas vi ses där!