MÅNDAG 22 FEBRUARI

Det demokratiska utrymmet - träff studentsamordnare.

13:00 - 14:00 Online

Missa inte denna föreläsnings och diskussionstillfälle.

Vi kallar härmed till en träff med er studentsamordnare med temat demokrati i civilsamhället. I spåren av Coronapandemin har demokratin i våra samhällen hotats. Vid detta tillfälle kommer ordförande från LSU, Landsrådet för Sveriges Ungdomsorganisationer Rosaline Marbinah att tala om hur det demokratiska utrymmet krymper. Som en del av fackrörelsens studentsektioner är det viktigt och sprida kunskap som leder till minskad utsatthet och skyddar demokratibärare.

Kalenderhändelse med länk har skickats till förbund.