Uppsala: Rapportpresentation "Fortfarande utbildnings straffbart".

Tisdagen den 23 oktober lanserade Uppsala studentkår och Saco Studentråd rapporten Fortfarande utbildning straffbart? som de skrivit i samarbete med Umeå studentkår och Stockholms universitets studentkår. Detta är den åttonde upplagan av rapporten Utbildning straffbart? , som ger en översikt över de svenska trygghetssystemen och en lägesbeskrivning över förutsättningarna för att studera och arbeta som doktorand i Sverige i dag. Uppsala studentkår och Saco Studentråd bjuder in till paneldebatt för att uppmärksamma och diskutera rapportens innehåll.

Publicerad: Tisdag 23 okt 2012

Nyckelord:
Socialförsäkringar,
Utbildning & forskning

Deltagare i paneldebatten är Carl Lindberg (S), Mohammad Hassan (Fp), Maria Ehlin Kolk från Saco Studentråd samt representanter från CSN och Försäkringskassan.

- Varje gång vi skriver den här rapporten hoppas vi att det är den sista. Studiesociala utredningar och parlamentariska kommittéer har kommit och gått, men problemen kvarstår tyvärr, säger Magnus Olofsson, vice ordförande med studiesocialt ansvar.

- Syftet med rapporten har också varit att belysa vilka konsekvenser bristerna i trygghetssystemen får på genomströmningen i högre utbildning. Sveriges 29,5 år är en av de högsta examensåldrarna i världen från högre utbildning. Är det inte dags att riva hindren som hindrar studenter från att läsa klart sin utbildning i tid?, säger Maria Ehlin Kolk, ordförande i Saco Studentråd.