Slutreplik i DN: FP missförstår vårt förslag

På DN Debatt (6/12) vänder sig Folkpartiet och Liberala studenter emot Socialdemokraternas och Saco Studentråds förslag om utökade frivilliga och relevanta sommarkurser på högskolan. Sommarkurserna gör samhället och studenterna en björntjänst, hävdar skribenterna. Folkpartiet har tyvärr fullkomligt missförstått vårt förslag, skriver Magdalena Andersson (S) och Johannes Danielsson, Saco Studentråd.

Publicerad: Tisdag 17 jun 2014

Nyckelord:
Utbildning & forskning

För många är inte sommaren den tid för vila, semester och eftertanke som vi skulle önska. Högskolan stänger i tre månader, vilket tvingar hundratusentals studenter att söka sig till andra källor för försörjning. Samtidigt går en halv miljon niondeklassare och gymnasieelever på lov och många söker sin första jobberfarenhet. Nio av tio sommarjobb kräver högst gymnasiekompetens, vilket leder till att studenter och skolungdomar ofta konkurrerar om samma jobb. Därför är det inte förvånande att ungdomsarbetslösheten stiger markant varje sommar. Lägg där till att examensåldern i Sverige är bland de högsta i OECD – en kostnad för både individ och samhälle.

Med botten i den problembilden har vi strävat efter att lägga ett konstruktivt lösningsförslag. Vi vill ge de studenter som vill en möjlighet att studera på sommaren. Det skulle – utöver att utöka studenternas frihet och trygghet – dessutom minska trycket på sommarjobben, och ge studenterna möjligheten att bli klara med sin examen tidigare.

Folkpartiet lyfter några poänger som varit ledande när vi tagit fram vårt förslag. Kvaliteten i utbildningen är central – på sommaren, lika mycket som under resten av terminerna. Det är därför vi vill ge lärosätena utökade resurser till sommarkurserna. Betydelsen av att alla ungdomar – arbetslösa och studerande – har en meningsfull sysselsättning kan inte poängteras nog. De sommarjobb som idag upptas av studenter som hellre hade studerat ska frigöras till gymnasie- och grundskoleungdomar.

God kvalitet kostar. Därför är möjligheten till tidigare arbetsmarknadsinträde central för vårt förslag. Effektivt resursutnyttjande är en förutsättning för att ha råd med den högskola av god kvalitet som både vi och folkpartiet vill ha.

Det är synd att repliken i övrigt saknar egna förslag. Det får antingen tolkas som ett tecken på att folkpartiet inte ser studenters otrygghet och den höga ungdomsarbetslösheten på sommaren som ett problem. Om så är fallet står vi oeniga. Eller så är det en fråga om att förslaget kommer från Socialdemokraterna och studentfacket. Om den typen av politiska motiv ska hindra oss från att gemensamt lösa angelägna samhällsproblem är det beklagligt.

Socialdemokraterna och Saco Studentråd vill att de som vill ska kunna använda sommaren åt att läsa till sin examen. Syftet är att öka studenternas frihet och använda statens resurser mer effektivt. Vi är förvånade över att kritiken mot förslaget skulle komma från folkpartiet liberalerna.

Magdalena Andersson (S), ekonomiskpolitisk talesperson
Johannes Danielsson, ordförande Saco Studentråd