Studieuppehåll kan ge minus i pensionskuvert

Att skjuta på arbetsmarknadsinträdet ett år kan ge 400 kronor mindre i plånboken per månad som pensionär, enligt beräkningar som Skandia har gjort i ett samarbete med Saco studentråd. Nu behövs satsningar för att möjliggöra en tidigare examen.

Publicerad: Tisdag 10 mar 2015

Senast uppdaterad: Tisdag 10 mar 2015

När fler blir allt äldre kommer det också bli nödvändigt att jobba allt längre. Ett tidigare arbetsmarknadsinträde är ett sätt att förlänga arbetslivet. De extra år som dagens unga kommer att behöva arbeta behöver ju inte ligga i slutet av karriären. De kan lika gärna ligga i början men då krävs en satsning på utökade resurser för att kunna möjliggöra snabbare examen.

Den totala samhällsvinsten är ännu större. Huvuddelen av den allmänna pensionen är en direkt omfördelning av inbetalningar från de som arbetar till de som är pensionärer. Därför är det inte bara individens framtida pension som påverkas utan även dagens pensionärer. Om fler kom i arbete tidigt skulle det ha en tydligt positiv effekt för pensionssystemet i stort.

Att omvänt skjuta på sitt arbetsmarknadsinträde ger istället minus i pensionskuvertet. Saco studentråd har tillsammans med Skandia tagit reda på vad det kostar individer som kommer in sent på arbetsmarknaden. Enligt Skandias beräkningar så riskerar studenter som tagit ett års uppehåll att få 90 000 kronor mindre i pension.

Sett som en utbetalning av pension över tid blir värdet ännu större eftersom kapitalet i regel fortsätter att växa. Att skjuta på arbetsmarknadsinträdet ett år ger 400 kronor mindre i månaden som pensionär. Att istället tidigarelägga arbetsmarknadsinträdet skulle alltså ge hundralappar mer till framtida pensionsutbetalningar. 

Saco studentråd efterlyser därför riktade satsningar för ett tidigare arbetsmarknadsinträde för studenter. Till exempel genom fler relevanta sommarkurser.

Räkneexemplet som Skandias pensionsekonom Mattias Munter har tagit fram utgår från en person som tar examen i ekonomi vid 25 års ålder. Han eller hon arbetar i 40 år och tar sedan ut sin pension. Ingångslönen är enligt Sacos statistik mellan 26 000 och 27 500 beroende på om anställningen tas i privat eller offentlig sektor. Det första årets avsättning till kollektivavtalad tjänstepension och statlig premiepension uppgår till knappt 20 000 kronor och värdet av den avsättningen vid 65 års ålder är omkring 90 000 kronor.

Mattias Munter nås på 08-788 14 37