Kommunturné med Saco studentråd

Saco studentråd har inlett ett projekt där vi tittar på regional kompetensförsörjning ur ett studentperspektiv. Som ett första steg vill vi samla information. Var finns jobben för studenterna? Vad är "best practice" exempel och hur ser effektiv samverkan mellan lärosäten och näringslivet ut i verkligheten? Vi kommer därför besöka ett antal kommuner för att skapa oss en bättre förståelse för deras nuvarande och framtida kompetensförsörjningssituation.

Publicerad: Onsdag 8 apr 2015

Senast uppdaterad: Måndag 20 apr 2015

Kommunturnén inleds med en resa söderut för besök i Tingsryd och Växjö kommun i Kronobergs län. Därefter beger vi oss upp mot Sundsvall, Sollefteå i Västernorrland. Kommunturnén avslutas med ett besök i Luleå och Pajala i norr. Längst ner på sidan kan du se vilka personer vi ska träffa i de olika länen.

Syftet med vår kommunturné kan sammanfattas på följande sätt:

  • Det finns behov av att rekrytera ny arbetskraft till offentlig sektor. Behovet väntas öka, och omfatta över 400 000 inom de närmsta 10 åren. Många av dem högutbildade. Samtidigt som kompetent arbetskraft efterfrågas, har många studenter och nyexaminerade svårt att hitta jobb de upplever är tillräckligt kvalificerade.

  • Även det regionala näringslivet är beroende av att kunna rekrytera rätt kompetens. En god kontakt med studenter och nyutexaminerade ger dessutom, företag, såväl som offentliga arbetsgivare, närhet till forskning, innovation och nytänkande.

  • En del av problemet, tycks vara att studenternas geografiska rörlighet inte främjas tillräckligt. Samverkan mellan lärosäten och offentliga arbetsgivare är ofta otillräcklig, framför allt när det gäller offentliga arbetsgivare på orter som ligger långt ifrån en högskola. Dessutom kan det finnas ett behov av att bredda den regionala rekryteringen av studenter genom att göra högre studier tillgängligt för fler.

  • En förbättring av situationen är angelägen för alla. För våra medlemmar, eftersom det förbättrar deras situation på arbetsmarknaden. För offentliga och privata arbetsgivare som har ett behov av att rekrytera. För samhället, eftersom det är en fråga om att trygga framtidens välfärd.

  • Efter kunskapsinhämtningen hoppas vi kunna bidra med ett genomtänkt studentperspektiv i denna fråga. Vi vill bidra med förslag på förändringar där vi och våra medlemmar, som part i målet, tar ansvar för att åstadkomma förbättring.

Norrbottens län 19-20 maj

Västernorrlands län 6-7 maj

Kronobergs län 20-21 april