Ny rapport: Bättre matchning på vägen ut i arbetslivet

Studenternas utsikter på arbetsmarknaden är inte vad de borde vara. En av tre studenter hittar inte ett tillräckligt kvalificerat arbete efter examen. Samtidigt riktar svenska företag blicken utomlands i jakten på rätt kompetens. Varför fungerar inte matchningen mot arbetsmarknaden bättre? I den här rapporten möts studenter och arbetsgivare i ett unikt samarbete kring problemet.

Publicerad: Torsdag 21 jan 2016

Senast uppdaterad: Torsdag 17 mar 2016

Nyckelord:
Utbildning & forskning

Det krävs en bättre arbetsanknytning under studietiden för att klara matchningen på svensk arbetsmarknad. I den här rapporten möts studenter och arbetsgivare i ett unikt samarbete kring problemet. Saco studentråd har tillsammans med Teknikföretagen tagit fram en lösningsorienterad rapport som visar att behovet av en förbättrad arbetsanknytning är stort.

Varannan student uppger sig vara missnöjd med arbetsanknytningen på sin utbildning. Det är en missmatch mellan de kunskaper och färdigheter som högskolan lär ut och vad arbetslivet efterfrågar. Idag vilar ett tungt ansvar på den enskilde läraren som inte ges tillräckligt med stöd för att jobba med arbetsanknytning. Det saknas även en kontinuerlig och systematisk uppföljning av arbetsanknytningen i utbildningarna.

En förbättrad kontakt med arbetslivet redan under studietiden skulle långsiktigt öka matchningen mellan kompetens och arbetsmarknad.