Valet 2018

Inför riksdagsvalet 9 september har Saco studentråd valt att lyfta två viktiga frågor – psykisk ohälsa bland studenter samt integration av unga och nyanlända i Sverige. Samtliga riksdagspartier har fått besvara två identiska frågor på temat (se nedan). Syftet är att ge studenter bättre förutsättningar att göra ett mer informerat riksdagsval.

Publicerad: Måndag 27 aug 2018

Senast uppdaterad: Måndag 27 aug 2018

1. Psykisk ohälsa bland studenter i Sverige:

Studenter (på högskola/universitet) är den population i Sverige som mår allra sämst (enligt CSN Rapport om "Studerandes ekonomiska och sociala situation 2017"). Trots detta glöms studenterna oftast bort i diskussioner om hur vi ska motverka den konstaterade ohälsan.

  • Vilka åtgärder kommer ert parti att vidta för att vända den negativa trenden, efter riksdagsvalet 2018?

2. Integration av unga och nyanlända i Sverige:

Kompetensförsörjningen av högutbildad arbetskraft är redan idag en utmaning för Sveriges tillväxt, och efterförfrågan växer ständigt (enl. Svenskt näringslivs rapport, " Näringslivet och akademin - En undersökning om nyttan av samarbete" (2018).
Samtidigt har Sverige under de senaste åren välkomnat många nyanlända barn och unga till vårt land. Många av dessa drömmer om en akademisk yrkesbana i Sverige, men tvekar då vägen dit känns lång och krånglig.

  • Vilka åtgärder kommer ert part att vidta för att förenkla vägen in till högskolan för nyanlända ungdomar i Sverige?, och därmed få användning av dess kompetens.

Läs partiernas svar:

Moderaterna

Miljöpartiet

Liberalerna

Socialdemokraterna

Centerpartiet

Vänsterpartiet

Sverigedemokraterna

Kristdemokraterna

Feministiskt Initiativ

ANNAT DU KANSKE ÄR INTRESSERAD AV