Kristin Öster, ny ordförande för Saco Studentråd.

Kristin Öster, psykologstudent vid Karolinska Institutet och medlem i Psykologförbundet, har blivit vald till ordförande i Saco Studentråd under 2015. Det innebär att hon representerar de 100 000 studenter som är medlemmar i Sacoförbunden.

Publicerad: Söndag 30 nov 2014

Valet ägde rum under Saco Studentråds kongress, som hölls den 29 november – 30 november på Bosön i Lidingö. Under kongressen antogs fokusfrågan Ingen ska ångra sin utbildningen nollvision för stärkt arbetsanknytning i högskolan.

- Jag är glad och stolt att få representera 100 000 medlemmar och jag ser fram emot att arbeta med årets fokusfråga om studenters situation efter examen. Inte minst med tanke på den höga ungdomsarbetslösheten är det frågor som är viktiga för långt fler än de som studerar, säger Kristin Öster, ordförande i Saco Studentråd.

Saco Studentråds styrelse 2015

Kristin Öster, ordförande (Psykologförbundet).
Daniel Kjellén, vice ordförande (Jusek).

Johan Billman, ledamot (Sveriges Ingenjörer).
Begmohammed Derakshande-Tomadj, ledamot (Akademikerförbundet SSR).
Malin Påhls, ledamot (DIK).
Peter Solsjö, ledamot (Naturvetarna).
Julia Boström, ledamot (Sveriges Arkitekter).
Gustav Lindskog, ledamot (Sveriges Ingenjörer).