Studentrådets inspel inför forskningspropositionen

Gör studenter till en brygga mellan forskning, innovation och omgivande samhälle. Förbättra villkoren för doktorander. Det skriver Saco studentråd i ett inspel till forskningspropositionen.

Publicerad: Onsdag 4 nov 2015

Senast uppdaterad: Onsdag 4 nov 2015

- Genom att stärka forsknings- och arbetsanknytningen i den högre utbildningen kan studenterna vara med och föra ut den kunskap, forskning och innovation som annars riskerar att isoleras på lärosätet, säger Kristin Öster.

En nära koppling till forskning är viktigt för kvaliteten i den högre utbildningen och möjliggör ömsesidigt utbyte av perspektiv mellan studenter och forskare. Även forskningens kvalitet gynnas på så sätt av en god studentkontakt. För att forskning och utbildning ska hålla en hög kvalitet är det även viktigt att doktorander har goda villkor.

- Doktorander måste erbjudas anställning från den allra första utbildningsdagen.

Inspelet i sin helhet hittar du här