Ett slag för högre utbildnings användbarhet

Maria Ehlin Kolk på Sacobloggen: Idag och följande tre dagar går SFS, Sveriges Förenade Studentkårer till kongress. SFS har en stolt historia och de senaste veckornas inlägg i debatten kring kvalitetsutvärderingssystemet och begreppet anställningsbarhet tyder på att även framtiden är ljus. Saco Studentråd verkar i SFS bortre fält kring studentfackliga frågor som trygghetssystem och glappet mellan studier och arbetsmarknad. Vår fackliga ingång är unik, SFS kårperspektiv lika så. Många frågor är våra egna, men många är också gemensamma.

Publicerad: Måndag 7 maj 2012