Hearing: Saco Studentråds förslag på matchningslån för nyexaminerade akademiker.

Saco Studentråd bjuder in till en hearing om matchningsproblematiken på svensk arbetsmarknad samt vårt förslag till lösning. Under hearingen medverkar företrädare från politiken samt företrädare för arbetsmarknadens parter. Förslaget kommenteras av Irene Wennemo (Huvudsekreterare i den parlamentariska socialförsäkringsutredningen), Gunnar Axén (M) Ordförande socialförsäkringsutskottet, Patrick Krassén (Svenskt Näringsliv), Gunvor G Ericson (MP) och Magnus Nilsson (S-studenter).

Publicerad: Fredag 16 nov 2012

Nyckelord:
Socialförsäkringar,
Utbildning & forskning

Matchning av nyexaminerade studenter är en fråga i gränslandet mellan utbildnings- och arbetsmarknadspolitik. Det handlar om rätt jobb, inte ett jobb. Felmatchningen på den svenska arbetsmarknaden har ett pris för både individ och samhälle. För individen kan det resultera i inlåsningseffekter och lägre livslön. Ur ett samhällsperspektiv kan det leda till undanträngningseffekter och förlorade skatteintäkter.

Syftet med Saco Studentråds förslag till matchningslån är att underlätta övergången till rätt jobb för nyexaminerade. Vårt förslag riktar in sig på gruppen nyexaminerade akademiker samtidigt som det då öppnar upp jobb på hela arbetsmarknaden när rätt individ matchas till rätt jobb. Vårt förslag innebär en kombination av insatser både under och efter utbildningen. I högre utbildning hör utbildnings- och arbetsmarknadspolitik ihop.

Hearingen kommer att webbsändas på SacoPlay.

Medverkande (med reservation för att fler kan tillkomma):
Maria Ehlin Kolk, ordförande Saco Studentråd
Irene Wennemo, Huvudsekreterare parlamentariska socialförsäkringsutredningen.
Gunnar Axén (M), Ordförande  socialförsäkringsutskottet. 
Gunvor G Ericson (MP)
Magnus Nilsson (S-studenter)
Patrick Krassén, Svenskt Näringsliv

Tid och plats:
3 december
Kl. 10.30 - 12.00
Saco, Lilla Nygatan 14
Gamla Stan, Stockholm.