Debattartikel i SvD: Utbildningar tar för lång tid

Att öka genomströmningen i den högre utbildningen är viktigt för att minska arbetslösheten och öka tillväxten. Det är dags att regeringen rullar i gång de reformer som krävs för att komma till rätta med den långsamma utbildningstakten. Det skriver Hannes Hervieu, förbundsordförande Centerstudenter, och Johannes Danielsson, ordförande Saco Studentråd.

Publicerad: Onsdag 4 sep 2013

Nyckelord:
Utbildning & forskning

Svenska studenter påbörjar i snitt 1,7 utbildningar och lägger i genomsnitt sex år på utbildningar som beräknas klaras av på fyra. Det är skadligt såväl för samhällsekonomin som för individerna som förlorar privatekonomiskt i lägre livslön. Regeringens långtidsutredning visar att ett års förskjutning av examensåldern innebär cirka 80 000 kronor lägre disponibel livsinkomst. De samhällsekonomiska effekterna motsvarar det dubbla. Svenskt Näringsliv pekade i en rapport 2011 ut att fördröjningarna genom högskoleutbildningarna motsvarar nästan 70000 helårssysselsatta.

Det behöver inte vara negativt att vänta några år på att påbörja studierna, eller att läsa en lång utbildning. Men att studenter hoppar av studierna, helt byter inriktning på grund av felval eller tar för lång tid på sig att slutföra sin utbildning på grund av dåliga studieresultat, är rent slöseri.

Regeringen är medveten om dessa problem, men gör i dagsläget alldeles för lite för att komma till rätta med de kvalitetsbrister som finns både vad gäller utbildningarnas innehåll, arbetsmarknadskoppling och trygghetssystem. Här är vad som bör göras:

  • Förändra resurstilldelningssystemet för att ge lärosätena möjlighet och incitament att höja utbildningens kvalitet. Dagens system har inbyggda incitament för att kunna examinera fler studenter, vilket ibland står i motsättning till höjd kvalitet.
  • Utveckla studentmedarbetarsystem och skapa tydligare samverkan mellan akademi och arbetsliv för att fler studenter tidigare ska kunna etablera sig på arbetsmarknaden.
  • Ge stimulanser för ökat utbud av relevanta sommarkurser som ger studenter möjlighet att läsa in sin examen även på sommaren.
  • Ge möjlighet för lärosätena att utforma terminssystem med högre studietakt för att tidigarelägga examen.
  • Ett skattesystem som tydligare premierar studier och hårt arbete.

Att öka genomströmningen i den högre utbildningen handlar om mer än att förbättra situationen för enskilda studenter. Det är en fråga om att komma till rätta med ett strukturproblem på svensk arbetsmarknad. Det borde vara angeläget för en regering som brottas med negativa opinionssiffror och hög arbetslöshet.

HANNES HERVIEU
förbundsordförande Centerstudenter

JOHANNES DANIELSSON
ordförande Saco Studentråd

Debattartikel införd på SvD Brännpunkt 4 september 2013.