Debattartikel i Ulricehamns tidning: Alla förlorar på dålig matchning

Högskolans svaga koppling till arbetsmarknaden smittar av sig på dem som själva inte hade viljan eller möjligheten att läsa vidare. Problemet härstammar ur utbildningens svaga koppling till arbetsmarknaden, skriver Johannes Danielsson.

Publicerad: Torsdag 24 jul 2014

Nyckelord:
Utbildning & forskning

För att arbetsmarknaden ska fungera bra måste arbetsgivare och arbetssökande kunna hitta varandra. Det kan låta trivialt, men faktum är att matchningen på den svenska arbetsmarknaden försämrats under de senaste årtiondena. Forskning visar att arbetsgivare har svårt att hitta personal med rätt kompetenser och att arbetstagare har svårt att få jobb som matchar deras kvalifikationer.

För Saco Studentråd, som samlar 100 000 studenter i facket, är detta en central fråga. Den dåliga matchningen är resultatet av att studenter har svårt att få ett kvalificerat jobb efter examen.

Statistiken visar att akademikerna klarar sig i slutändan - högre utbildning är fortfarande den bästa försäkringen mot arbetslöshet. De stora förlorarna är i stället unga utan utbildning.

Det är nämligen om deras jobb som konkurrensen står när studenter utan akademikerjobb jagar en försörjning. Högskolans svaga koppling till arbetsmarknaden smittar alltså av sig på dem som själva inte hade viljan eller möjligheten att läsa vidare.

Båda sidorna i valrörelsen går till val på minskad arbetslöshet och ökad sysselsättning. För att nå politikernas mål är högskolan en viktig pusselbit. Vi föreslår tre åtgärder för att förbättra studenternas situation på arbetsmarknaden, och därmed minska trösklarna för unga utan arbete:

  1. Inför ett matchningsstöd efter examen, som innebär att studenter har rätt till fortsatt bidrag och lån från CSN under en termin för att söka jobb. Idag finns inget stöd för den student som blir arbetslös efter examen. Bristen på försörjning tvingar studenter att söka första bästa jobb, vilket ökar trycket på de okvalificerade jobben.
  2. Satsa på högskolans karriärcentrum. Ju tidigare studenter möter arbetsgivare under sin utbildning, desto enklare får de att komma in på kvalificerade jobb efter examen. Karriärcentrum ger stöd åt både studenter och arbetsgivare, och kan dessutom hjälpa akademiker som senare i livet behöver hjälp på arbetsmarknaden.
  3. Erbjud fler relevanta sommarkurser på högskolan. I dag stänger utbildningen ner under sommaren, och studenter i jakt på försörjning får trängas med andra ungdomar på en arbetsmarknad med okvalificerade jobb. Genom att låta fler studera på sommaren minskar trycket på sommarjobben för ungdomar utan högre utbildning.

Alla förlorar på dålig matchning:

  • Studenten som inte får ett kvalificerat jobb.
  • Ungdomarna som blir utkonkurrerade av unga akademiker i jakten på första arbetet.
  • Företagen som får svårare att rekrytera.

Problemet med matchningen härstammar ur utbildningens svaga koppling till arbetsmarknaden. Det är där vi måste börja.

Johannes Danielsson, ordförande Saco Studentråd.

Publicerad i Ulricehamns tidning 24 juli 2014.