Debatt i tidningen Karriär: Heteronormen skapar ohälsa på arbetsplatserna

Det är svårt att vara sig själv när den som inte passar formen sticker ut. Kunskapen kring normers exkluderande effekter är begränsad på många arbetsplatser. Arbetstagare och arbetsgivare har ett gemensamt ansvar för att skapa en mer inkluderande arbetsmiljö.

Publicerad: Fredag 31 jul 2015

Senast uppdaterad: Fredag 31 jul 2015

En rapport från Folkhälsomyndigheten visar att situationen för homo- och bisexuella inte har förändrats nämnvärt de senaste tio åren. Rapporten visar även att varannan tillfrågad transperson anger att hen upplevt kränkande behandling under de senaste tre månaderna. I en rapport från Ungdomsstyrelsen framgår att 25 procent av landets unga homo- och bisexuella kvinnor försökt begå självmord, jämfört med åtta procent av heterosexuella kvinnor i samma ålder.

På arbetsplatserna finns mycket kvar att göra. Många gånger råder en gammeldags jargong som förstärker en heteronormativ syn på vad som betraktas som normalt och acceptabelt. Till exempel tar många chefer och anställda ofta för givet att arbetskamraterna är hetero och att deras könsidentitet stämmer överens med det biologiska könet. Rapporten "Homosexuellas villkor i arbetslivet" visar dessutom att många chefer, personalansvariga, fackföreningsrepresentanter och andra representanter saknar insikt om vilka konsekvenser detta får, såsom utanförskap och sämre hälsa på jobbet.

Varannan homo- eller bisexuell person döljer sin läggning på jobbet. Var tredje transperson har de senaste tre månaderna upplevt kränkande behandling i sin vardag. Det är svårt att vara sig själv när en inte tillhör normen. Samtidigt visar RFSL:s Kommunundersökning 2014 att HBTQ+-frågor fortsätter vara en ickefråga i många kommuner och att de flesta arbetsplatser arbetar inte aktivt med att bryta heteronormen.

Dagens unga har stor kunskap kring könsnormer och vi är beredda att vara med och ta ansvar för en mer inkluderande arbetsplats. Arbetsgivare borde därför bli bättre på att ta tillvara på ungas kompetens på området.

Vi inom studentfacken tänker på våra medlemmar som efter examen ska ge sig ut på landets arbetsplatser. Hur många av dem kommer uppleva att de kan vara öppna om sig själva i fikarummet? Vi menar att alla, oavsett bakgrund, sexuell läggning och könsidentitet, ska ha lika möjligheter och känna sig trygga på arbetsmarknaden. Som framtida arbetstagare är vi beredda att ta vårt ansvar för en mer inkluderande arbetsplats. Det är dags att arbetsgivarna, såväl statliga som privata, lägger på ett kol och hänger med i samhällsutvecklingen.

Läs artikeln på tidningen Karriärs hemsida.

Kristin Öster, Ordförande Saco studentråd
Agnes Carlsson, Louise Ricknert, Murat Vrana, Juseks studerandesektion
Henrietta Flodell , Akademikerförbundets SSR:s studentråd