Studentförbunden på Nyheter24 Debatt: "Även studenter behöver trygghet"

Vi har bevakat utredningen i fem år för att bristerna i studenternas sjukförsäkring ska rättas till. Vi vet också att det finns en bred politisk enighet kring att förändringar i studenters sjukförsäkring behövs

Publicerad: Fredag 27 feb 2015

Senast uppdaterad: Fredag 27 feb 2015

Nyckelord:
Socialförsäkringar

Ge studenter rätt till deltidssjukskrivning. Förtydliga ansvaret för studenters rehabilitering. Knyt socialförsäkringssystemet till studier, inte studiemedel. Det kräver studentrörelsen och de politiska studentförbunden när regeringen nu ska ta hand om socialförsäkringsutredningens slutbetänkande.

Nedräkningen till en bättre sjukförsäkring för studenter har börjat. Om en vecka ska den parlamentariska socialförsäkringsutredningen leverera sina förslag. En del i uppdraget var att se över studenternas sociala skyddsnät. Medan utredningen pågått har hundratusentals studenter hunnit passerat landets universitet och högskolor. Många av dem har också blivit sjuka och därmed farit illa i dagens ihåliga trygghetssystem.

Till exempel innebär dagens regler att studenter inte kan vara sjukskrivna på deltid. Studenter tvingas därför välja mellan att studera heltid fastän de inte mår bra eller sjukskrivas på heltid i onödan. Vissa studenter upplever att de inte har något annat val än att hoppa av sina utbildningar.

Att man inte kan kombinera sjukpenning med studiemedel försvårar även studenters rehabilitering. Istället för att kunna trappa upp sin studietakt parallellt med att man tillfrisknar måste studenter gå från heltidssjukskrivning till heltidsstudier över en natt. Det är en tuff omställning som många inte klarar av.

Dessutom är många studenter helt oförsäkrade på grund av att socialförsäkringarna är kopplade till uttag av studiemedel. En student som valt att inte ta studiemedel och som blir sjuk, arbetslös eller förälder får därmed svårt att trygga sin försörjning.

Som företrädare för studentrörelsen och de politiska studentförbunden har vi höga förväntningar på den parlamentariska socialförsäkringen som ska presentera sitt resultat den 2 mars. Vi vill tillsammans föra fram tre krav som vi hoppas att regeringen tar till sig i det följande arbetet:

  1. Ge studenter rätt till deltidssjukskrivning. Studenter måste precis som andra människor ha rätt att vara sjukskriva på deltid.
  2. Förtydliga ansvaret för studenters rehabilitering. Studenter ska rehabiliteras tillbaka till studier och få hjälp från sina lärosäten att ta fram en plan för hur de ska ta igen missade poäng.
  3. Knyt socialförsäkringssystemet till studier. Idag måste studenter ta studiemedel för att ha kvar sin sjukpenninggrundande inkomst (SGI) och ha en grundläggande trygghet vid sjukdom. Vi anser att socialförsäkringarna ska kopplas till studier istället för till studiemedel så att alla studenter omfattas av trygghetssystemet. Då blir det också lättare att identifiera och hjälpa studenter som exempelvis varit sjuka.

På arbetsmarknaden är den vägledande principen att den som kan arbeta också ska arbeta. Socialförsäkringssystemen är uppbyggda därefter, så att den som förlorar sin sysselsättning, på grund av sjukdom eller arbetslöshet, snabbt ska kunna återgå till arbete. Vi menar att samma princip borde gälla studenter. Om regeringen menar allvar med att utbildning är viktigt för samhället så borde återgång till studier prioriteras lika högt som återgång till arbete.

Dagens utformning av sjukförsäkringens gör istället att studenter sjukskrivs i onödigt hög grad och onödigt länge. Studenterna hindras från att prestera efter sin fulla förmåga och deras examen försenas i onödan. I värsta fall tvingas de avbryta studierna helt. Detta är ett stort slöseri med samhällets gemensamma resurser. En reformering av studenternas trygghetssystem skulle därmed föra med sig stora vinster, så väl för samhället som för studenterna. Att stärka återgången till studier främjar genomströmningen och bidrar på så sätt till ett längre arbetsliv.

Efter den 2 mars blir det, oavsett utredningens utgång, regeringens ansvar att se till att de nödvändiga förändringarna genomförs. Statsminister Stefan Löfven lyfte redan i sin regeringsförklaring att studenternas skydd vid sjukdom ska stärkas. Även socialförsäkringsminister Annika Strandhäll har intygat att hon vill göra öka studenternas trygghet. Nu är det upp till bevis.

Vi har bevakat utredningen i fem år för att bristerna i studenternas sjukförsäkring ska rättas till. Vi vet också att det finns en bred politisk enighet kring att förändringar i studenters sjukförsäkring behövs. Nu är det dags för handling. Ett ihåligt trygghetssystem ska inte längre få drabba landets studenter.

Rebecka Stenkvist, ordförande Sveriges förenade studentkårer (SFS)
Kristin Öster, ordförande SACO Studentråd
Talla Alkurdi, ordförande S-studenter
Andreas Brager, ordförande Kristdemokratiska Studentförbundet
Hannes Hervieu, ordförande Centerstudenter
Hanna Håkansson, ordförande Liberala Studenter
Elin Hylander, språkrör Gröna Studenter
Mårten Espmarker, språkrör Gröna Studenter
Sandra Lindquist, ordförande Vänsterns Studentförbund

Införd på Nyheter24 Debatt den 27 februari 2015