Varukorg: 0 Varor. Beställ här

Är du intresserad av frågor som rör alla Sveriges studenter?

Engagera dig idag!

Låt studenter jämföra

Om studenter kunde jämföra utbildningars kvalitet skulle studievalet driva kvaliteten framåt utan kostnad, skriver Kristin Öster i UNT.

Publicerad: Tisdag 15 mar 2016

Senast uppdaterad: Torsdag 17 mar 2016

I dag öppnar antagningen till högskolan. Högskolevalet är ett av våra livsavgörande val och det är viktigt att välja en utbildning med god kvalitet. Inte bara för att få ett så stort utbyte som möjligt från sin utbildning. Utan även för att det skulle gynna hela högskolan om studenterna kunde välja bort utbildningar som inte håller måttet.

Men i stället för att fatta informerade studieval så kommer blivande studenter att famla i mörkret.

Det råder inte längre någon tvekan om att högskolekvaliteten behöver ett lyft. Från flera håll vittnar studenter och högskolelärare om att kvaliteten på utbildningarna brister. Vi minns alla Dick Harrisons inlägg som minst sagt väckte stor debatt. När resurserna till högskolan är begränsade och när Sverige dessutom befinner sig i ett ansträngt läge så gäller det att tänka kreativt. Och det finns faktiskt sätt att stärka kvaliteten i den högre utbildningen som inte behöver kosta ett öre.

Ett sådant resurseffektivt sätt är att skapa förutsättningar för studenter att välja utbildning efter kvalitet, något som inte är möjligt i dagsläget. Det är nämligen studenternas val som styr utbudet och dimensioneringen av utbildningar.

Om studenterna kunde jämföra kvaliteten på de utbildningar som erbjuds, och på så sätt välja bort de utbildningar som håller en sämre kvalitet, så skulle det höja kvaliteten i hela högskolan.

I dag saknas det tillräcklig information om utbildningarnas kvalitet. På Universitets- och högskolerådets informationssidor kan blivande studenter förvisso hitta resultatet från Universitetskanslersämbetets kvalitetsgranskningar. Men informationen är alldeles för grov och snart kommer det dessutom ett nytt kvalitetssäkringssystem där det inte längre blir möjligt att jämföra kvaliteten mellan utbildningar.

Därutöver värdesätter studenter olika aspekter av kvalitet. En del studenter vill veta hur många som får ett relevant jobb efter examen, andra är istället intresserade av antalet lärarledda timmar eller hur många som går vidare till doktorsstudier.

Även tidigare studenters omdöme om utbildningen är relevant information för en blivande student att ta del av.

Trots att det skulle gynna högskolan som helhet är många lärosäten skeptiska till att tillhandahålla jämförbar kvalitetsstatistik. Högskolans intäkter stavas nämligen studenter. Ju fler studenter som antas på en utbildning, desto mer pengar får lärosätet. Och eftersom studenterna är lärosätenas inkomstkälla så vill de inte tillhandahålla information som skulle kunna minska söktrycket på utbildningarna.

Lärosätena kommer alltså inte självmant rapportera in jämförbar kvalitetsstatistik.

Om en utbildning håller en sämre kvalitet så vill de inte att det ska synas.

Men eftersom högskolorna har ett myndighetsuppdrag kan regeringen ålägga dem att rapportera in relevant kvalitetsdata. Informationen kan sedan kommuniceras på ett jämförbart sätt till blivande studenter.

För att Sverige ska kunna fortsätta konkurrera som kunskapsnation behöver regeringen driva en högskolepolitik med kvaliteten i fokus.

Saco studentråds förslag är såväl kostnadseffektivt som efterfrågat av studenterna själva. Helene Hellmark Knutsson skulle därmed på ett mycket enkelt sätt kunna stärka kvaliteten i högskolan, utan att behöva blanda in Finansdepartementet.

Kristin Öster

ordförande Saco studentråd

Läs artikeln i UNT