Replik i Aftonbladet: Ta lärdom av tidigare satsningar, regeringen

Slutreplik från SSU och Saco studentråd om sommartermin

Publicerad: Fredag 3 jun 2016

Senast uppdaterad: Onsdag 8 jun 2016

SLUTREPLIK. Högskoleminister Helene Hellmark Knutsson replikerar på vår debattartikel om att det behövs fler relevanta sommarkurser. Det gör även Rasmus Törnblom, MUF. Hans replik är dock mest ett försök att föra fram MUF:s generella kritik mot sina politiska motståndare. Frågan om hur studenters trygghet ska öka, hur fler ska kunna slutföra sina studier snabbare och hur jobb ska frigöras under sommaren är en för viktig fråga för att reduceras till politiskt käbbel.

Vi välkomnar däremot högskoleministerns besked att regeringen vill stärka sommarterminen. Nu krävs förstås att ministern går från ord till handling och ser till att studenter får ökad möjlighet att läsa relevanta kurser även under sommaren.

Studenter, lärosäten och politiker är positiva till att sommarterminen växer. Att antalet sommarkurser minskar beror alltså inte på bristande intresse. Sommarkurserna är dyrare, och det krävs därför extra resurser. Dessutom används sommarterminen idag som en ekonomisk buffert i relation till den ordinarie terminen. När de ordinarie resurserna inte räcker till är det sommarkurserna man skär ned på.

För att sommarkurserna ska kunna öka behöver regeringen tillföra extra resurser och öronmärka dem för sommarterminen. Om regeringen vill att de 14 500 platser man bygger ut högskolan med ska användas under sommaren så behöver de reservera en del av resurserna för det ändamålet.

Vi uppmanar regeringen att ta lärdomar från de tidigare lyckade satsningar som gjorts på sommarterminen. Vi tolkar högskoleministerns svar som att regeringen inte sviker sitt vallöfte och att vi kan förvänta oss en konkret satsning på sommarterminen i höstens budgetproposition.

Philip Botström, förbundsordförande SSU

Kristin Öster, ordförande Saco studentråd

Läs repliken i sin helhet på Aftonbladet