Unga måste börja jobba tidigare i livet

Pensionerna kommer inte räcka till – Sverige är långt efter OECD-länderna. Det skriver Saco studentråds ordförande Malin Påhls Hansson och Mattias Munter, pensionsekonom Skandia, i en debattartikel i Aftonbladet.

Publicerad: Fredag 15 jun 2018

Senast uppdaterad: Onsdag 25 jul 2018

År efter år har diskussionen om höjd pensionsålder pågått. Den är viktig men det är nu dags att lämna det tunnelseende detta fokus skapat och i stället komma med konkreta förslag för att få fler unga att börja arbeta tidigare.

Den största utmaningen för att få pensionspengarna att räcka till i dag stavas demografisk utveckling.

Medellivslängden ökar snabbare än vi kunnat ana och dagens 70-åringar sägs av forskare ha en hälsa som motsvarar 50-åringarnas på 1970-talet. Det innebär fler friska år med pension som inkomst.

Det blir allt tydligare att vi kommer att behöva arbeta fler år för att få en rimlig pension.

Det är dags att unga börjar bry sig om pensionerna. Ett bortglömt perspektiv handlar om att fler unga behöver börja arbeta tidigare. För pensionerna betyder det mycket eftersom varje arbetat år har betydelse och både premiepensionen och till stora delar tjänstepensionen fonderas och därmed blir beroende av avkastning från kapitalmarknaden. Därför är dessa tidiga år i arbetslivet ännu viktigare än den övre pensionsåldern just för pensionerna.

Svenska studenter tar ut examen först vid 30 års ålder – mycket senare än studenter i andra OECD-länder. Det får som följd att de kommer mycket senare ut på arbetsmarknaden och tappar värdefulla intjänande år till pensionen.

Samtidigt utgår i dag Pensionsmyndighetens beräkningar över framtida pensioner ifrån att en typisk etablering sker vid 23 års ålder. I Skandias nya rapport Hög examensålder sänker pensionen visar vi att de verkliga etableringsåldrarna får till följd att pensionerna inte kommer att räcka till.

En genomsnittlig kvinnlig student som läser till civilingenjör och som vill gå i pension vid 65 år behöver till exempel spara hela 5 360 kronor per månad för att nå hennes önskade pensionsnivå.

Vi vill med dessa siffror visa på att mer behöver göras för att få fler yngre att ta sin examen snabbare. Att fler börjar arbeta tidigare borde finnas med högre upp bland pensionspolitikernas prioriteringar. Vi presenterar här några konkreta förslag som tillsammans skulle vara ett bra första steg:

  1. Bygg ut sommarterminen. Att studera på sommaren är i dag en outnyttjad resurs. Tre av fyra studenter skulle välja att studera under sommaren om utbudet kunde påskynda studietakten eller ge relevant breddning. Den möjligheten saknar de flesta studenter i dag. Om den byggs ut med relevanta sommarkurser skulle studietiden kunna kortas med upp till ett år.

  2. Stärk undervisningen i privatekonomi under gymnasieskolan. Unga i Sverige måste få bekanta sig med livslönebegreppet i tid. För att den eftergymnasiala utbildningen ska löna sig måste unga få information om faktorer som inverkar på den totala livslönen. Detta är inte minst ett viktigt jämställdhetsarbete då det kommer till vikten av att dela lika på föräldraledigheten.

  3. Sänk inträdesåldern för tjänstepension. I dag får unga under 25 år oftast inte tjänstepensionsinbetalningar genom sina kollektivavtal. Det är dags att parterna på arbetsmarknaden ger samma möjligheter för tjänstepensionsavsättningar även för den som är under 25 år.

Ett försenat inträde på arbetsmarknaden leder till en lägre livsinkomst och försämrad pension. En god genomströmning är viktigt för både samhälle och individ. Goda förutsättningar att ta examen i tidigare ålder och på utsatt tid är avgörande för att högre utbildning ska löna sig i Sverige och ge bättre pensioner för fler. Det är dags att fler röster hörs och att politiker agerar för det viktiga generationskontraktet!

Mattias Munter, pensionsekonom, Skandia 
Malin Påhls Hansson, ordförande, Saco studentråd & sammankallande av Unga Pensionsgruppen

 Debattartikel i Aftonbladet 15 juni 2018.