Debatt i Dagens Samhälle: Studenter en outnyttjad resurs i kommunerna

Satsa på fler kvalificerade extratjänster, erbjud skarpa projekt från verksamheten och samverka med studenter som skriver examensarbeten. Så kan kommunerna få kontakt med studenter och därigenom säkra sin kompetensförsörjning, skriver Kristin Öster, ordförande i Saco studentråd.

Publicerad: Tisdag 15 sep 2015

Senast uppdaterad: Onsdag 16 sep 2015

Ekvationen går inte ihop. Studenter hittar inte jobb när kommunerna saknar anställda. Var tredje student hittar inte ett kvalificerat jobb efter examen. Samtidigt står välfärdssektorn inför en gigantisk rekryteringsutmaning. Stora pensionsavgångar gör att en halv miljon nya medarbetare måste rekryteras inom en tioårsperiod. För att studenter och offentliga arbetsgivare ska kunna hitta varandra behövs fler arenor för samverkan under studietiden.

Det finns ingen anledning för nyutexaminerade akademiker att ta okvalificerade jobb när kommunerna letar förgäves efter kompetent arbetskraft. Saco studentråd besökte under våren ett antal större och mindre kommuner för att undersöka varför inte fler studenter stannar i regionen, trots att det finns många jobbmöjligheter. De studenter vi träffade uppgav att de gärna skulle stanna om de fick ett jobb och en bostad, men att kontakten med lokala arbetsgivare var låg.

Som ett exempel är det arbetsgivare på mindre orter som har svårast att rekrytera. Samtidigt är det vid små orter som de mest utvecklande jobben finns. På mindre orter får studenter och nyutexaminerade ofta större ansvarsområden och utvecklar på så sätt en bredare kompetens. Fler studenter behöver helt enkelt få upp ögonen för alla de jobbmöjligheter som finns utanför universitetsorterna.

Det råder ingen tvekan om att kontakten med arbetslivet under studietiden kan bli bättre. Varannan student uppger att arbetsanknytningen på deras utbildning är otillräcklig. En fungerande samverkan kräver att arbetsgivare i regionen ställer upp. Fler offentliga arbetsgivare måste ta steget och ta in studenter i verksamheten.

Utifrån kommunbesöken identifierade vi tre arenor för samverkan som idag är underutnyttjade av många offentliga arbetsgivare:

1. Satsa på fler kvalificerade extratjänster. Studenter som jobbar extra under terminerna eller sommarmånaderna gör det hellre med kvalificerade arbetsuppgifter. Konkurrensen om sommarjobb är hård, men inte ens två av tio utlysta tjänster kräver mer än en gymnasieexamen. Kommuner som erbjuder kvalificerade sommar- och extrajobb, exempelvis i form av studentmedarbetaravtal, kommer att locka studenter.

2. Ta in studenter i regionala utvecklingsprojekt. Studenter efterfrågar skarpa projekt och levande problem där de kan omsätta sina teoretiska kunskaper i praktiken. Att involvera studenter i regionala utvecklingsprojekt är ett effektivt sätt att ta del av den forskning och innovation som finns på lärosätet. Ett exempel är att samarbeta med studenter i projekt för grön omställning.

3. Samverka med studenter som skriver examensarbeten. Fler kandidatuppsatser och examensarbeten skulle kunna göra direkt nytta i en verksamhet istället för att damma i ett arkiv. Ett sätt att locka studenter att skriva sina examensarbeten i samarbete med regionen är att göra som Sollefteå kommun och erbjuda stipendier.

Studenterna är många gånger en outnyttjad resurs. Fler kommuner borde utnyttja den kompetens och de perspektiv som studenter besitter redan under studietiden. En ökad samverkan stärker kommunens verksamhet samtidigt som studenterna får upp ögonen för fler potentiella arbetsgivare. En tidig kontakt med studenter kan även sänka tröskeln för arbetsgivaren att anställa unga och nyutexaminerade. På så sätt kan regionerna säkra sin kompetensförsörjning på både kort och lång sikt.

Kristin Öster, ordförande Saco studentråd.

Läs debattartikeln på Dagens Sämhälles hemsida.