Debatt på GP.se: "Så kan snedrekryteringen till högskolan brytas"

Stärk studie- och yrkesvägledningen. Samla jämförbar information kring utbildningarna. Visa hur många som får jobb efter studierna. Så kan högskolevalet underlättas för alla, skriver Kristin Öster, Saco studentråd.

Publicerad: Torsdag 26 mar 2015

Senast uppdaterad: Torsdag 26 mar 2015

Regeringen har aviserat en satsning på breddad rekrytering till högskolan. I dag är högskolevalet beroende av familjebakgrund. En högskoleutbildning är en viktig investering för såväl samhälle som individ. Därför ligger det i allas intresse att blivande studenter kan göra välinformerade utbildningsval.

Ändå brister informationen och vägledningen inför högskolevalet i år igen. En studie- och yrkesvägledare på gymnasiet ansvarar för i genomsnitt 480 elever, enligt Skolverkets statistik. Informationen kring olika utbildningar och lärosäten är svår att överblicka. Flera relevanta uppgifter saknas eller är svåra att hitta.

Allt för ofta avgörande

Familjebakgrunden är alltför ofta avgörande i valet att plugga vidare. När informationen och vägledningen brister är de blivande studenterna beroende av råd från familj och vänner. Det syns tydligt i både val av utbildning och av lärosäte. Det är bra att regeringen nu vill bryta den sociala snedrekryteringen till högskolan. Då borde också en mer informerad antagningsprocess vara ett högprioriterat område.

Saco studentråd föreslår tre konkreta åtgärder för att underlätta högskolevalet och locka fler till en högre utbildning.

1. Stärk studie- och yrkesvägledningen i grund- och gymnasieskolan.

Val här och nu påverkar de framtida jobbmöjligheterna. Elever behöver tidigt få vägledning för att förstå hur arbetsmarknaden fungerar, vilka kompetenskrav som ställs och hur en högre utbildning kan stärka möjligheten att få ett jobb. Detta är särskilt viktigt för elever som kommer från studieovana hem där högre studier många gånger inte upplevs som ett självklart val.

2. Samla relevant och jämförbar information kring utbildningarna.

Universitets- och högskolerådet har redan idag i uppgift att sprida information om högskolevalet. På hemsidan studera.nu finns förvisso resultat från kvalitetsutvärderingar och jobbprognoser men det saknas flera viktiga uppgifter. Studenter skulle ha nytta av information om lärarledd tid, om det finns möjlighet till praktik och utlandsstudier samt hur många som får ett kvalificerat jobb efter examen.

I dag är kunskapen i stället utspridd. Flera enskilda aktörer samlar olika typer av information. Det gör det svårt för studenten att skapa en samlad bild och jämföra olika utbildningar.

Dagens informationsdjungel ställer stora krav på den enskilda individen att hitta rätt och kunna värdera avsändarens trovärdighet. Detta bidrar till att ytterligare höja tröskeln för de som redan är osäkra på om de borde studera vidare.

3. Visa hur många som får rätt jobb efter studierna .

Åtta av tio studerar för att öka sina chanser på arbetsmarknaden, enligt CSN:s undersökning. För den som känner sig osäker på om det är värt att läsa vidare kan de framtida jobbmöjligheterna vara avgörande.

Blivande studenter har rätt till information om hur stor andel studenter på respektive utbildning och lärosäte som har fått ett arbete som matchar deras utbildning. Etableringsstatistik är inte oproblematisk men ger en viktig fingervisning för studenterna. Dessutom skulle det sätta press på universiteten att stärka studenternas jobbmöjligheter. De allra flesta studerar ju med ett jobb i sikte.

Studievalet kan vara avgörande för framtiden. Därför behöver alla lika god information och vägledning. Då bryter vi den sociala snedrekryteringen till högskolan.

Kristin Öster

ordförande i Saco studentråd

Införd på GP.se den 26 mars 2015