Debattartikel i DN: Färre sommarkurser trots ökat söktryck

I dagarna lägger hundratusentals svenska studenter kursböckerna på hyllan, då landets lärosäten stänger dörrarna för tio veckors sommaruppehåll. För många studenter är dock sommarmånaderna en ständig källa till oro. Även studiemedlet tar sommarlov, och det råder tuff konkurrens om jobben som i de flesta fallen inte kräver mer än gymnasieutbildning. För många studenter innebär sommaren mer än två månaders utdragen väntan på att studierna ska sätta igång igen.

Publicerad: Måndag 9 jun 2014

Nyckelord:
Utbildning & forskning

Saco Studentråd släpper idag statistik över antalet sommarkurser och sökande på landets alla universitet och högskolor. Det är tyvärr dyster läsning. I år erbjöds 415 sökbara sommarkurser på landets lärosäten, 55 färre än förra året. Sedan 2010 har antalet nästan halverats. Samtidigt har intresset för sommarkurserna bland studenterna ökat. Utvecklingen slår dubbelt: fler sökande på färre platser. Siffror från Arbetsförmedlingen visar dessutom att ungdomsarbetslösheten ökar påtagligt under sommaren.

På lärosätesnivå är utvecklingen mer varierad. Nedgången märks hos universitet som Stockholm, Umeå, Göteborg och Linköping. Där har man dragit ner på kurser och intagna studenter. Stockholms universitet har antagit drygt 5000 sommarstudenter – 20% färre än förra året. Men det finns också ljusglimtar. Mälardalens högskola har femdubblat intaget, och tar in över 1000 studenter i sommar. Även Högskolan Dalarna, Blekinge tekniska högskola och Lunds universitet har ökat antal kurser och studenter. Vårt populäraste sommaruniversitet, Mittuniversitetet, tar in fler sommarstudenter än förra året, även om de nästan halverat sitt sommarkursutbud. 

Studenternas fackliga centralorganisation Saco Studentråd har tidigare föreslagit en utbyggnad av sommarkurser på högskolan som kan räknas in i studenternas examen. Sommarkurserna skulle kunna korta utbildningstiden och få ut färdigutbildade akademiker tidigare på arbetsmarknaden. Något som alla skulle tjäna på, akademikerna i högre livslön och alla medborgare i högre skatteintäkter och högre ekonomisk tillväxt.Socialdemokraterna har anammat studenternas tankegångar om utbyggda sommarkurser, vilket skulle kunna vara ett första steg på väg mot tre treminer i högskolan.

Nu gör vi gemensam sak för att vända den negativa utvecklingen i utbildningen och på arbetsmarknaden under sommarmånaderna. Vi vill gemensamt driva på för att det till nästa sommar ska finnas en politisk majoritet i riksdagen för betydligt fler sommarkurser på högskolan som kan räknas in i studenternas examen. En sådan satsning skulle bidra till att lösa tre samhällsproblem samtidigt:

  • Tidigare arbetsmarknadsinträde. Flera tunga utredningar pekar på att Sverige behöver fler arbetade timmar för att klara framtidens välfärd. Vi behöver arbeta längre upp i åldrarna, men minst lika viktigt är att sänka etableringsåldern på arbetsmarknaden. Idag är många akademiker inte ute i arbetslivet förrän de fyllt 30 år. Det är orimligt högt. Kortare tid i studier är en väg till ett längre arbetsliv. Den som studerar varje sommar skulle kunna korta ner en utbildning till masterexamen med över ett år.
  • Ungdomsarbetslösheten minskar. Den svenska ungdomsarbetslösheten når just nu historiskt höga nivåer, och är alltid som högst på sommaren. Då konkurrerar ungdomarna nämligen med hundratusentals studenter om jobben, som i nio av tio fall kräver högst gymnasiekompetens. Det är inte önskvärt att studenter tränger undan ungdomar med enbart grundskole- eller gymnasiekompetens. Vårt förslag skulle innebära att fler ungdomar får en fot in på arbetsmarknaden under sommaren, istället för att bli utkonkurrerade av studenter i behov av försörjning. 

  • Studenternas situation på sommaren tryggas. Att universiteten stänger ner under tio veckor om året leder till att 140 000 studenter får sin huvudsakliga försörjningskälla indragen under samma tid. Men hyran, räkningarna och utgifterna tar inte sommarlov. Genom att ge de studenter som vill ha möjligheten att ägna sommaren åt relevanta studier, skulle studenterna kunna ägna våren åt att tentaplugga istället för att leta sommarjobb.

Förslaget om en utbyggnad av relevanta sommarkurser bidrar till samhället, genom att fler personer kan komma ut i arbete tidigare. Den bidrar till ungdomarna, genom att trycket på sommarjobben lättas. Den bidrar till studenterna, genom att trygga deras ekonomiska situation året om.

Hur ska det genomföras? Saco Studentråd har lanserat ett förslag som innebär att högskolorna ges ett resurstillskott för att anordna relevanta sommarkurser. Socialdemokraterna presenterade en satsning på relevanta sommarkurser i höstens budget.

Det är viktigt att poängtera friheten i systemet. Kurserna ska vara frivilliga så att de studenter som vill använda tiden åt att jobba eller resa fortfarande ska ha möjlighet till det. Lärosätena ska veta att satsningen är permanent och få möjlighet att planera utbildningarnas upplägg.

Gemensamt uppmanar vi nu övriga partier i Sveriges Riksdag att ta de studenter som vill studera på sommaren på allvar. Ställ upp på utökade sommarkurser. Hjälp oss att se till att vi om ett år kan vara säkra på att inga studenter går ut i ofrivillig ledighet eller arbetslöshet efter sommaravslutningen. Alla skulle tjäna på om det finns en majoritet för det i riksdagen efter höstens val.

Magdalena Andersson (S)
Ekonomiskpolitisk talesperson

Johannes Danielsson
Ordförande Saco Studentråd

Läs debattartikeln på dn.se