Debattartikel i NSD: Relevanta sommarkurser underlättar för studenter och unga arbetslösa

Sommaren är slut. Samtidigt som många nog önskar att den hade räckt lite längre innebär höstterminens början att många studenter, såväl i Luleå som i resten av landet, äntligen slipper oroa sig för hur ekonomin ska gå ihop. Sommaren är nämligen en tuff period.

Publicerad: Fredag 6 sep 2013

Nyckelord:
Utbildning & forskning

När högskolan stänger tvingas 250 000 studenter sätta sina studier på paus. Minst 140 000 av dem försörjer sig med studiemedel och de förlorar sin därmed sin försörjningskälla.

För att tackla detta problem har både Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund (SSU) och Saco Studentråd förespråkat en satsning på relevanta sommarkurser. Kurserna ska vara frivilliga att läsa men kunna tillgodoräknas i utbildningsprogram.

Utöver studenternas svåra ekonomiska situation skulle en satsning på relevanta sommarkurser underlätta två ytterligare problem, som båda är bieffekter av sommaruppehållet:

  • Genomströmningen i den högre utbildningen kan bli bättre. Såväl statliga utredningar som rapporter från arbetsmarknadsorganisationer har visat på kostnader med att många tar lång tid på sig i studierna. Snabbare studier innebär ett tidigare inträde på arbetsmarknaden och ett längre arbetsliv – något som är nödvändigt för den framtida välfärdens försörjning. Relevanta sommarkurser skulle kunna korta ner en fyraårig utbildning med ett helt år.
  • Studenternas sommarbesvär vältras över på en än mer utsatt grupp – unga arbetslösa. Sverige har problem med en hög ungdomsarbetslöshet och situationen är särskilt allvarlig på sommaren. Är det rimligt att tvinga ut 140 000 studenter i konkurrens om arbetet, i ett läge då nio av tio utlysta sommarjobb är okvalificerade och ungdomsarbetslösheten är så hög som 29 procent? Relevanta sommarkurser skulle minska konkurrensen om sommarjobben och på så sätt ge unga arbetslösa bättre möjligheter till arbete.

Saco Studentråd släppte i juni en rapport som visade hur en satsning på relevanta sommarkurser kan lösa dessa problem, och på så sätt få fler i studier och fler i arbete. SSU har tidigare argumenterat för att utnyttja sommaren till studier. Vi är glada att Socialdemokraterna nu har tagit till sig förslaget när man på SSU-kongressen presenterade en satsning på relevanta sommarkurser i sin höstbudget.

Det är viktigt att sommarkurserna är relevanta, vilket innebär att de ska kunna tillgodoräknas i utbildningsprogram. På så sätt kan tiden i utbildning kortas ner med upp till en fjärdedel. Det är också lika viktigt att sommarstudierna är frivilliga. Den student som vill använda sommaren till att få arbetserfarenhet, återhämtning eller resa ska inte tvingas till föreläsningssalen.

Nu är det upp till den sittande borgerliga regeringen att ta förslaget på allvar. Först då kanske stressade studenter slipper den där svällande klumpen i magen mot slutet av vårterminen.

JOHANNES DANIELSSON
Ordförande, SACO Studentråd

GABRIEL WIKSTRÖM
Förbundsordförande Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund

Införd i Norrländska Socialdemokraten 6 september 2013.