EU-topparna glömmer bort de unga

På toppmötet i Göteborg samlas ledare från hela Europa för att diskutera jobb och tillväxt. Men trots att vi unga är en av de grupper som möter störst utmaningar på arbetsmarknaden så saknar vi reellt inflytande över dagordningen, skriver bland andra Henrietta Flodell, Saco studentråd.

Publicerad: Måndag 20 nov 2017

Senast uppdaterad: Måndag 20 nov 2017

VI REKOMMENDERAR

Mötet i Göteborg mellan EU:s stats- och regeringschefer och arbetsmarknadens parter kan bli avgörande för det framtida Europa. Under mötet ska rättvisa jobb och tillväxt diskuteras, i linje med den så kallade ”sociala pelaren” som kommissionen presenterade i våras. Europas unga bör stå i centrum för en sådan diskussion. Den yngre generationen drabbades hårt av finanskrisen 2008 och lever fortfarande i dess efterspel.

Ungdomsarbetslösheten är dubbelt så hög som genomsnittet för den arbetsföra befolkningen. Endast varannan ung har ett jobb att gå till och av dem är fyra av tio anställda på tidsbegränsade kontrakt.

Samtidigt är Europas unga mer välutbildade än någonsin. Sammantaget leder det till ett resursslöseri som hämmar inte bara individens utveckling utan tillväxten i stort.

Som representanter för Sveriges och Europas ungdomsfackliga rörelse uppmanar vi därför statsminister Stefan Löfven (S) och kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker att särskilt ta hänsyn till följande prioriteringar för ungas och EU:s framtid:

1. Bättre förutsättningar för livslångt lärande.

Vår omvärld är föränderlig och vår arbetsmarknad är i förändring. Utbildning ska ge beredskap att möta förändringar i ett framtida arbetsliv. Det kräver ett samhällssystem som rustar individer med flexibilitet och social trygghet. EU måste verka för att säkerställa att en omställning efter förändrade kompetenskrav och förutsättningar är möjlig.

2. Effektivare övergång från studier till arbete.

Missmatchningen på arbetsmarknaden är en resursförlust och effektivitetsvinsterna skulle bli betydande om övergången från studier till arbete förkortades. De första åren i arbetslivet karaktäriseras dessutom i allmänhet av korta och osäkra anställningar, med ökande friktionell arbetslöshet som följd. Informerade studieval, förbättrad arbetslivsanknytning på lärosätena och fler kvalificerade extra- och sommarjobb skulle motverka denna trend.

3. Rätt jobb, inte bara ett jobb.

Bristyrkena blir allt fler i många länder och vi ser ett stort värde i att värna om unga européers möjlighet att ta sig dit de efterfrågas. Om fler jobbar med det de är kvalificerade för skulle det öppna upp för individer som i dag är långt från arbetsmarknaden. Europa vinner på att utnyttja sin kompetens på rätt sätt.

Det är hög tid att investera i morgondagens utförare. Det börjar med att inkludera oss i diskussionerna om framtiden.

Henrietta Flodell
internationellt ansvarig Saco studentråd

Tom Vrijens
ordförande Europafackets ungdomsråd (ETUC youth committee)