Replik: Studentrörelsen backar upp krav på nya direktiv för Akademiska hus

I ett gemensamt utspel i Dagens Industri kräver 30 rektorer förändringar i ägardirektiven till Akademiska hus. Ägandeformens negativa konsekvenser håller på att konkurrera ut fördelarna med en professionell fastighetsägare för högskolelokaler. Sveriges förenade studentkårer (SFS), Saco studentråd och Stockholms studentkårers centralorganisation (SSCO) håller med om att bolagets verksamhet har utvecklats i en riktning som inte främjar utbildning och forskning.

Publicerad: Måndag 19 okt 2015

Senast uppdaterad: Måndag 19 okt 2015

Svensk högre utbildning och forskning finansieras till övervägande del av offentliga medel. Det är bra eftersom utbildning och forskning är en angelägenhet för hela samhället. Transparensen i vilka anslag staten ger och förutsättningarna för verksamheten måste vara stor. Direktivet till Akademiska Hus om att gå med vinst undergräver den transparensen genom att medel som skulle kunna gå till forskning och utbildning istället går tillbaka till det statliga bolaget.

Lärosätenas villkor är andra än de ser ut att vara eftersom vinsten läggs på hög inom fastighetsbolaget och ibland delas ut till staten. Det är oacceptabelt att överskottet inte återinvesteras i verksamheten. Dessutom är det ett ineffektivt sätt att använda lärosätenas medel på.

Däremot är de pengar som regeringen nu plockar ut ur Akademiska Hus inte de som skapats genom vinster. Att bolagets fastigheter och byggnader värderas marknadsmässigt har lett till uppskrivningar av innehavet och därmed den höga soliditet som regeringen nu justerar. Givetvis sticker det i ögonen att så mycket pengar tas ut ur ett bolag med så stark koppling till högskolan. Men det är inte här skon klämmer.

Uppdraget till Akademiska Hus tvingar lärosäten att betala högre lokalkostnader än de skulle behöva, med mindre kvar till lärarlöner och utrustning som följd. Ett sådant uppdrag är att sätta principer om marknadsmässighet före effektivt användande av statens resurser. Därför instämmer vi i rektorernas krav om att ägardirektiven eller ägandeformen måste förändras så att alla eventuella överskott återgår till högskolans verksamhet - att utbilda och forska, inte att hyra lokaler.

 

Caroline Sundberg, ordförande Sveriges förenade studentkårer, SFS

Kristin Öster, ordförande Saco studentråd

Anna Wallgren, ordförande Stockholms studentkårers centralorganisation, SSCO

 

Läs artikeln i Dagens Industri