Vikten av att organisera studenter efter profession – eller det är faktiskt bara studenterna som gör något

I dagens SVD kan man läsa om mutor på läkarutbildningen i Rumäninen. Man kan också läsa om de drivna och engagerade studenter som larmar om fusket. Dessa studenter är organisade i MSF. MSF står för Medicine Studerandes Förbund och är Läkarförbundets studerandeorganisation. De vågar inte gå ut med namn; men vågar trots allt driva frågan och göra något genom MSF för att de vill att utbildningen ska bli bätttre.

Publicerad: Tisdag 31 jan 2012