Välkommen översyn av studiemedel vid sjukdom

CSN har fått i uppdrag av regeringen att göra en översyn av studiemedel vid sjukdom. Utredningen ska ske i samråd med Försäkringskassan.

Publicerad: Torsdag 10 nov 2011

Nyckelord:
Socialförsäkringar,
Utbildning & forskning

- Det här är en välkommen utredning, säger Lisa Gemmel, ordförande för Saco Studentråd. Saco Studentråd har i minst 15 år uppmärksammat och arbetat för en förändring för studenter som blir sjuka eftersom dagens system inte fungerar.

- Vi är särskilt glada över att CSN och Försäkringskassan ska se över reglerna tillsammans, fortsätter Lisa Gemmel. De senaste översynerna av sjukersättningssystemet för studenter har endast haft ett utbildningsfokus vilket har lett till att inga förändringar har skett. I och med att Försäkringskassan ingår i utredningen finns det all anledning att tro att den här utredningen faktiskt kan leda till förbättringar för studenter som drabbas av sjukdom.

Studenter som blir sjuka har i princip endast möjlighet till ersättning om de tar studiemedel, och bara under tiden de har beviljats studiemedel. Studenter har heller inte möjlighet att vara sjukskrivna deltid.

- Det finns många problem för studenter som bli sjuka idag men att de inte kan vara deltidssjukskrivna är nog ett av de största, säger Lisa Gemmel. Det innebär att de inte kan återgå i långsamt takt till studier och riskerar vara sjukskrivna längre än nödvändigt.

- Vi hoppas att CSN är villiga att föra en dialog kring de problem Saco Studentråd har identifierat och de lösningar vi föreslår, avslutar Lisa Gemmel, ordförande Saco Studentråd.

Läs hur Saco och Saco Studentråd arbetat med frågan:

- Studielinjen (Saco Studentråd)
- Utbildning straffbart - (Saco Studentråd)
- Tryggare kan alla vara -Socialförsäkringarna för studenten (Saco)