Välkommet förslag från Miljöpartiet!

Gunvor G Ericson, socialpolitisk talesperson, och Jabar Amin, utbildningspolitisk talesperson, Miljöpartiet, presenterar idag ett förslag till ett samlat trygghetssytem som inkluderar studenter på Studielinjen.se.

Publicerad: Torsdag 28 apr 2011

- Miljöpartiet har förstått problemen som sjuka och föräldralediga studenter ställs inför, säger Lisa Gemmel, ordförande för Saco Studentråd. Låga ersättningsnivåer, stora glapp under sommaren samt en omöjlighet att vara deltidssjukskriven.

Miljöpartiet föreslår bland annat att studiemedlet ska vara sjukpenninggrundande inkomst samt att karenstiden ska förkortas från 30 dagar till två veckor.

- Det här går helt i linje med det Saco Studentråd driver och kommer att presentera förslag på framöver inom vår kampanj Studielinjen, fortsätter Lisa Gemmel. Studenter förtjänar ett heltäckande skydd vid sjukdom och som nybliven förälder. Allt annat är ovärdigt, avslutar Lisa Gemmel, ordförande för Saco Studentråd

Läs Miljöpartiets förslag på Studielinjen.

Läs vad Saco Studentråd tycker i Utbildning straffbart?