”Det är tid att knyta ihop studielinjen med arbetslinjen” Johannes Danielsson nyvald ordförande för Saco Studentråd 2013.

Johannes Danielsson valdes till ny ordförande för Saco Studentråd 2013. Johannes Danielsson, student i statskunskap vid Uppsala universitet och medlem i Akademikerförbundet SSR, har valts till ny ordförande för Saco Studentråd. Johannes har tre år bakom sig i Saco Studentråds styrelse, och brinner för frågor som rör studenters trygghet och utbildningens roll i samhället.

Publicerad: Söndag 25 nov 2012

Vad kommer Saco Studentråd att arbeta med under 2013?
- Vårt påverkansarbete kommer att drivas med frågan "Trygghet under och efter studierna – en brygga mellan social-, arbetsmarknads- och utbildningspolitik för blivande akademiker ". Den handlar om att ta ett helhetsgrepp kring situationen för studenter och nyblivna akademiker.

Frågan är en vidareutveckling av Saco Studentråds arbete för att förbättra tryggheten för studenter, genom kampanjen studielinjen. Med 2013 års fokusfråga knyts studielinjen ihop med arbetslinjen.

- Vi har märkt ett stort intresse från politiskt håll för de här frågorna, men det finns fortfarande mycket kvar att åstadkomma. Därför kommer Saco Studentråd arbeta vidare för att förbättra studenternas trygghetssystem. Även Sveriges 360 000 studenter har ett behov av att det allmänna ställer upp när det oförutsedda inträffar, säger Johannes.

- Social- och arbetsmarknadspolitiken hänger ihop, lika mycket för arbetstagare som för den som studerar. Därför behöver vi knyta ihop dessa politikområden med utbildningspolitiken. Det är dags att knyta ihop studielinjen med arbetslinjen.

För att kontakta Johannes Danielsson: 0736-46 79 28, johannes.danielsson@saco.se.

Till sin hjälp under året har Johannes en styrelse bestående av vice ordförande Lotta Wiklund Hedin och sex ledamöter.

Lotta Wiklund Hedin har under förra året varit styrelseledamot i Saco Studentråd och även ett förflutet som vice ordförande på Stockholms studentkår.

Erik Nordin från Tandläkarförbundet blev omvald och fortsätter ytterligare en mandatperiod som ledamot i Saco Studentråds styrelse.

Fem nya styrelsemedlemmar blev invalda av kongressen:

Amanda Lindborg, LR Stud.
Cecilia Bergengren, Juseks Studerandesektion.
Leo Wallin, Naturvetarna.
Alfred Askeljung, Sveriges Ingenjörer.
Kristin Öster, Psykologförbundet.