Glädjande att (S) vill satsa på relevanta sommarkurser

I sitt tal till SSU:s kongress nämnde Stefan Löfvén att S vill gå mot ett treterminssystem, och att man vill satsa 30 miljoner kr på relevanta sommarkurser i nästa höstbudget. Förslaget går i linje med det förslag om relevanta sommarstudier som Saco Studentråd presenterade i samband med ett rapportsläpp den 12 juni.

Publicerad: Måndag 12 aug 2013

Nyckelord:
Utbildning & forskning

-Många studenter som hade velat studera även på sommaren, till exempel för att förkorta sin utbildning, har idag inte möjlighet till det. Istället tvingas de konkurrera på en redan mättad sommararbetsmarknad. Vi är glada att S nu ansluter sig till raden av organisationer som insett problemen med detta. Samtidigt krävs det större satsningar än 30 miljoner för att göra verklig skillnad. Vårt förslag att ge 77 000 sommarstudieplatser skulle kosta 422 miljoner kr, säger Johannes Danielsson, ordförande i Saco Studentråd.

Saco Studentråds rapport Fler i studier, fler i arbete – utökade sommarstudier för ökad genomströmning, stärkt trygghet och lägre ungdomsarbetslöshet finns att tillgå här:http://www.saco.se/Saco-Studentrad/Vi-tycker/rapporter1/fler-i-studier-fler-i-arbete/

Rapporten innehåller statistik för riket och per län över erbjudna sommarkurser och ungdomsarbetslöshet under sommaren för de senaste fyra åren.