Sommarkurser bot mot sommarångesten

Arbetslöshet, otrygghet och dålig ekonomi. För många studenter innebär sommarmånaderna en ständig källa till oro. I en rapport som släpps i dag föreslår därför Saco Studentråd en omfattande satsning på sommarkurser.

Publicerad: Onsdag 12 jun 2013

Nyckelord:
Arbetsmarknad,
Utbildning & forskning

I dagarna avslutar fler än 200 000 heltidsstudenter i Sverige terminens studier. För många av dem väntar en sommar utan försörjning eller kvalificerad sysselsättning. Det syns i statistiken. De senaste somrarna har den öppna ungdomsarbetslösheten i Sverige stigit med i 3,6 procentenheter mellan maj och juli, en sommarökning med mer än 70 procent.

En lösning på problemet är att satsa på fler relevanta sommarkurser. Men trots att intresset finns är utbudet av sommarkurser vid svenska lärosäten i år rekordlågt. På tre år har antalet kurser minskat med 39 procent, visar en granskning som Saco Studentråd har gjort.

- Det långa sommaruppehållet gör att de flesta studenter förlorar sin ordinarie försörjning. Det hela liknar en lockout på arbetsmarknaden, så omfattande att den aldrig skulle accepteras. Två av tre studenter känner en oro för sin sommarekonomi och trycket på sommarjobben är hårt – helt i onödan, säger Johannes Danielsson, ordförande för Saco Studentråd.

Endast ett av tio sommarjobb som utlyses i Sverige kräver mer än gymnasiekompetens. Det leder i sin tur till att studenterna tränger undan jobbmöjligheter för andra arbetslösa ungdomar.

I en rapport som släpps i dag föreslår Saco Studentråd därför en omfattande satsning på utökade sommarstudier. För 420 miljoner kronor kan 77 000 studenter i Sverige erbjudas relevanta studier under sommaren, visar rapporten.

- Mer relevanta sommarstudier skulle förbättra genomströmningen i högskolan och ge alla studenter chans till en trygg och meningsfull försörjning året om. Dessutom skulle tiotusentals unga med lägre utbildning ges en ny chans till arbete, säger Johannes Danielsson.

Ta del av rapporten i sin helhet här. Där hittar du även länsvisa uppgifter på antalet sommarkurser som erbjuds samt siffror på hur många studenter som studerar på sommaren i respektive län.

Frågor:

Johannes Danielsson, ordförande Saco Studentråd: 073-646 79 28
Axel Cronert, rapportförfattare: 070-631 85 06