Studenter behöver också social trygghet

Dagens CSN rapport, Skilda Studieförutsättningar, visar att studenter mår dåligt. Hårdast drabbas de från studieovana hem. Tidigare rapporter från CSN visar även att denna grupp i högre utsträckning riskerar att avbryta sin utbildning. Det kan ändras genom sociala trygghetssystem.

Publicerad: Fredag 14 nov 2014

Nyckelord:
Utbildning & forskning

- Stress och ohälsa gör det svårt att fokusera på studierna. Att den grupp som mår sämst också hoppar av oftare är därför inte förvånande, säger Kristin Öster tf ordförande i Saco Studentråd.

- Det här visar hur viktigt det är att återgång till studier får samma prioritet som återgång till arbete i de sociala trygghetssystemen. Så är det inte idag, säger Kristin Öster tf ordförande i Saco Studentråd.

Kontakt:
Kristin Öster, tf ordförande Saco Studentråd
kristin.oster@saco.se    0707127041