Arbetsmiljösatsning missar 350.000 studenter

För att fler ska orka jobba längre krävs goda förutsättningar på arbetsplatsen. Därför är regeringens satsning för en bättre arbetsmiljö välkommen. Men problemen med psykisk ohälsa och stress börjar redan under studierna.

Publicerad: Onsdag 15 apr 2015

Senast uppdaterad: Onsdag 15 apr 2015

Nyckelord:
Arbetsliv & arbetsmiljö

- Det är frustrerande att studenterna återigen glöms bort, trots att många tar med sig ohälsan från studietiden in i arbetslivet, säger Kristin Öster ordförande i Saco studentråd.

Studenter som mår dåligt under utbildningen visar också en högre sjukfrånvaro senare i arbetslivet. För att komma åt problemet med ökande sjukskrivningar behövs tidiga insatser. Flera av de aviserade satsningarna skulle även behövas för studenterna.

- Alltför många studenter mår dåligt. Därför är det ytterst oroande att vi vet så lite om riskerna i studiemiljön. Om regeringen verkligen vill komma åt problemet med ökande sjukskrivningar så borde satsningen på arbetslivsforskning inkludera studenter, säger Kristin Öster.

Regeringen har även aviserat en satsning på företagshälsan men nämner inte studenthälsan på Sveriges lärosäten.

- Om regeringen menar allvar i att utbildning är viktigt för en fungerande arbetsmarknad så borde studenternas arbetsmiljö prioriteras upp. En stärkt studenthälsa lägger grunden för ett långt och hållbart arbetsliv, säger Kristin Öster.

Frågor:
Kristin Öster, 0707-12 70 41