Stor okunskap om flexibel anställningsform

Sedan flera år tillbaka finns det studentmedarbetare i Sverige, en smidig anställningsform som gynnar både arbetsgivare och studenter. Men det är få som utnyttjar möjligheten, visar en ny rapport från Saco Studentråd. Av landets närmare 300 000 studenter arbetar endast 100 stycken som studentmedarbetare. – Det är ett misslyckande, säger Kristin Öster, ordförande för Saco studentråd.

Publicerad: Onsdag 23 nov 2016

Senast uppdaterad: Torsdag 24 nov 2016

Sedan ett par år tillbaka finns det särskilda studentmedarbetaravtal på svensk arbetsmarknad. Syftet är att matcha studenter med relevanta och kvalificerade arbetsuppgifter. Men avtalet har inte fått den spridning man hoppats på.

Av Sveriges närmare 300 000 studenter är endast 100 studentmedarbetare anställda, visar Saco studentråds kartläggning.

En anledning är okunskap. Det är helt enkelt för få studenter och arbetsgivare som känner till möjligheterna. Saco studentråd uppmanar därför alla inblandade att öka ambitionerna så att fler får möjlighet att använda sig av avtalen.

- Det är en stor besvikelse. Nu måste fack och arbetsgivare ta sitt ansvar för att sprida information om studentmedarbetaravtalen, säger Kristin Öster, ordförande för Saco studentråd och fortsätter:

- Studentmedarbetaravtalet är för bra för att gå i graven. Det erbjuder en flexibel anställningsform som gynnar båda parter. Studenterna får relevant erfarenhet och arbetsgivarna engagerad och välutbildad kompetens. En modern lösning för en modern arbetsmarknad.

Fakta: Studentmedarbetaravtal

Studentmedarbetaravtalet finns till för arbetsgivaren som vill dra nytta av studenters kompetens genom att låta dem arbeta med relevanta och kvalificerade arbetsuppgifter. Det är utformat på ett sätt som gör det enkelt att anställa och som förhindrar att arbetet går ut över studierna. Avtalet sätter en maxgräns för antalet arbetstimmar per vecka och ger studenten flexibilitet att planera arbetstiden för att inte krocka med viktiga utbildningsinslag.

Frågor:

Kristin Öster, ordförande Saco studentråd: 070 712 70 41

Rapporten i sin helhet finns här.