Mimmi Rönnqvist vald till ordförande för Saco studentråd

Under helgen 1-2 december anordnade Saco studentråd, Sveriges största studentfackliga organisation, kongress på Bosön. Där klubbades en ny verksamhetsplan och ny styrelse med nytt presidium för nästa verksamhetsperiod valdes.

Publicerad: Måndag 3 dec 2018

Senast uppdaterad: Måndag 3 dec 2018

Till ordförande valdes Mimmi Rönnqvist, ämneslärarstudent från Umeå Universitet och medlem i Lärarnas Riksförbund Studerandeförning. Till vice ordförande valdes Åsa Ström, socionomstudent och medlem i Akademikerförbundet SSR. Uppdraget innebär att de representerar de 110 000 studenter som är medlemmar i Sacoförbunden.

– Jag känner mig stolt och hedrad över att få förtroendet att leda Saco studentråd! Utbildning är en av grundpelarna i en fungerande demokrati och något som har engagerat mig länge. Med 110 000 studenter i ryggen känner har jag och den nyvalda styrelsen ett starkt mandat att verka för bättre villkor för studenter, säger Mimmi Rönnqvist.

Valet ägde rum under Saco studentråds kongress på Bosön den 2 december. Temat för Saco studentråd var Studenters insikter ger framtidens utsikter och en av huvudfrågorna var att besluta om en ny verksamhetsplan för nästkommande verksamhetsperiod. Som fokusfrågor beslutades ”Hållbart studieliv – hållbart arbetsliv” för extern verksamhet samt ”Hållbart engagemang” för intern verksamhet.

Kongressen besöktes bland annat av Minister för högre utbildning och forskning, Helene Hellmark Knutsson, Kultur- och demokratiminister, Alice Bah Kuhnke, Anna-Karin Glanberg från Hyresgästföreningen (årets favoritledare från Saco studentråds ledarskapsutbildning), Ishtar Touailat, ”Framtidens kvinnliga ledare 2018”, samt Göran Arrius förbundsordförande för Saco.

– Dagens studenter är morgondagens samhällsbyggare. Kongressen har gett mig och styrelsen i uppgift att verka för hållbara utbildningar – både för studenter och för landets framtid. Jag är otroligt glad att Åsa kommer vara studentrådets vice ordförande. Den nya styrelsen har en bred kompetens från många olika förbund och det är en styrka för vårt framtida arbete, säger Mimmi Rönnqvist.

Mimmi Rönnqvist och Åsa Ström tar över efter Malin Påhls Hansson och Linnéa Jahn.

Saco studentråds styrelse 2019–2021:

Ordförande: Mimmi Rönnqvist, Lärarnas Riksförbund Studerandeförening
Vice ordförande: Åsa Ström, Akademikerförbundet SSR

Ledamöter:
Anna Knoph, Akademikerförbundet SSR
Emma Sjögren, Psykologförbundet                                                                        
Lina Arvidsson, Jusek studerandesektion
Marcus Bäcklund, Naturvetarna student
Paula Savina, Akademikerförbundet SSR
Roza Kizil, Jusek studerandesektion                          
Tobias Åresten, Sveriges Ingenjörers Teknologråd

Övriga förtroendevalda:
Verksamhetsrevisorer; Niki Shams, Sveriges läkarförbund Student och Linnéa Jahn DIK

Valberedning: Isabel Khoure - Sammankallande, Sveriges psykologförbund
Gösta Lundström, Jusek studerandesektion,
Rosanna Fagerudd, Sveriges psykologförbund,
André Hermansson, Sveriges läkarförbund Student 

Om Saco studentråd:
Saco studentråd samlar studentsektionerna inom Sacos medlemsförbund. Det innebär att vi representerar över 100 000 studenter, som i sin tur är samlade i 19 olika fackförbund. Högre utbildning har vi alla gemensamt, och de vi representerar studerar allt från arkitektur och biomedicin till juridik och arbetsterapi. Tillsammans utgör vi en sjättedel av Sacos totala medlemsantal.

För mer information, kontakta presidiet för 2018
Malin Påhls Hansson, 072–0783054
Linnéa Jahn, 070–3131699